Splošna bolnišnica Celje lani pridelala 3,5 mio evrov izgube, povečale so se tudi čakalne vrste


Splošna bolnišnica Celje je v letu 2018 poslovala v skladu z zastavljenimi načrti v finančnem načrtu in sanacijskem programu.

Celjska bolnišnica je opravila dogovorjen obseg dela z ZZZS, je pa leto sklenila z negativnim poslovnim rezultatom v višini 3,5 mio evrov oz. 3,3 % vseh prihodkov in je nižji od načrtovanega (3,8 mio evrov).

Tudi čakalne vrste so se v letu 2018 povečale za 16 %.

V letu 2018 je celjska bolnišnica realizirala skupne prihodke v višini 107 mio evrov in so bili za 6,58 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,42 % višji od načrtovanih. V enakem obdobju so odhodki iz poslovanja znašali slabih 111 mio evrov oz. za 3,9 % višji od leta 2017 ter za 0,2 % višji od načrtovanih. Rezultat so bili torej v primerjavi z letom 2017, ko so bili prihodki celjske bolnišnice dobrih 100 mio evrov, izguba pa je bila 6 mio evrov.

Poslovno leto 2018 je sicer zaznamoval začetk uvedbe sanacijskega programa, ki naj bi najkasneje v letu 2021 omogočal uravnoteženo poslovanje.

V letu 2018 je bil skupaj z realizacijo enkratnih dodatnih programov, načrtovani program akutne obravnave dosežen v 99,44 %. Kljub temu, da so lani bolnišnično zdravili 79 pacientov več kot v letu 2017 pa niso v celoti dosegli rednega pogodbeno načrtovanega obsega akutne obravnave. Do tega je prišlo zaradi padca letne povprečne uteži glede na leto 2017, zaradi obravnave pacientov, ki so bili pred odprtjem urgentnega centra hospitalizirani, zdaj pa so obravnavani na opazovalnih posteljah v urgentnem centru ter zaradi prenosa obravnav posameznih bolezenskih stanj iz bolnišnične v ambulantno obravnavo. Kljub temu, da zaradi navedenega načrtovanega programa akutne obravnave niso uspeli v celoti izvesti pa so s presežki dela na nekaterih drugih programih dosegli celotno načrtovano pogodbeno vrednost iz pogodbe z ZZZS.

Na stroškovni strani smo se hitro in učinkovito lotili in delali na zniževanju stroškov pri nabavi in uporabi zdravstvenega materiala in zdravil. Največ težav v finančnem poslovanju pa so prinašali zvišani stroški dela, ki jih realno zvišanje cen zdravstvenih storitev v letu 2018 ni pokrilo v celoti.

V letu 2018 so uresničevali tudi zastavljene načrte na področju investicij. Med večje lanske investicije spadajo: sistem za robotsko kirurgijo da Vinci, MRI aparat, angiograf, UZ aparat za fuzijo MR/UZ diagnostike, anestezijski aparat za izvedbo MRI preiskav v splošni anesteziji, barvalec s pokrivalcem objektnih stekelc in plazma sterilizator. V tem letu so se zgodile tudi številne aktivnosti v projektu izgradnje nadomestne novogradnje, katere gradnja se bo začela že letos.

Splošna bolnišnica Celje je lani zabeležila 3,548 mio evrov izgube.

Število čakajočih se je povečalo

Skupno število čakajočih na čakalnih seznamih se je v letu 2018 povečalo za 16 % oz. za 2.349 pacientov.

So pa v nekaterih programih zabeležili tudi znižanje števila čakajočih. To so programi operacij krčnih žil, karpalnega kanala, operacij stopal, ambulantnih maksilofacialnih obravnav, največja povečanja pa na področju ortopedije, EMG preiskav, kardiologije, nevrologije in urologije.

V Splošni bolnišnici Celje menijo, da je glavni razlog poslabšanja na stanju čakalnih dob uvedba nove stopnje nujnosti – ZELO HITRO (obravnava v 14 dneh), saj so zaradi tega morali zamikati termine preostalima stopnjama nujnosti HITRO in REDNO. Drugi pomembnejši razlog za poslabšanje stanja na nekaterih področjih pa je kadrovski deficit zdravnikov.

Preseganje maksimalno dopustnih čakalnih dob so v celjski bolnišnici uspeli znižati predvsem na stopnji nujnosti REDNO, medtem, ko se je stanje na ostalih dveh stopnjah poslabšalo. Znižanje beležijo predvsem na operativnih programih, medtem, ko se je število za prve preglede povečalo.

Podaljšanje čakalnih dob beležijo za vse skupine programov pri stopnji nujnosti ZELO HITRO. Najbolj so se čakalne dobe podaljšale za prve preglede pri vseh stopnjah nujnosti na področju kardiologije, okulistike in nuklearne medicine, pri operacijah pa na področju ortopedije. Znižale so se na področju radiologije, pediatrije, urologije, otorinolaringologije, gastroenterologinje, ginekologije, otroške kirurgije in revmatologije.

vir: SB Celje