Spominske komemoracije pred dnevom spomina na mrtve v Celju (foto)


V Celju so tako kot vsako leto pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve, tudi letos potekale spominske komemoracije v Starem piskru in na Golovcu. Prav tako so se žrtvam s položitvijo venca poklonili v Spominskem parku Teharje.

Osrednja slovesnost je bila v Starem piskru, spominskem prostoru žrtev nacističnega nasilja, ki je tesno povezan z najtemnejšim obdobjem nemške okupacije med drugo svetovno vojno. V tem zaporu, ki je zdaj dislocirana enota Muzeja novejše zgodovine Celje, je okupator zapiral zavedne Slovence, antifašiste ter člane in podpornike odporniškega gibanja. Na dvorišču zapora je v letih 1941 in 1942 brez kakršnekoli sodbe ustrelil 374 talcev. Kot je na današnji komemoraciji dejal nekdanji ravnatelj III. osnovne šole Celje Ivan Janez Domitrovič, so se ob obeležju, ki je tragičen spomin in hkrati opomnik, zbrali tisti, ki v sebi nosijo ljubezen in spoštovanje do domače zemlje, do domovine, do naše preteklosti. Zbrali so se, da pokažejo svoj odnos do vsega, kar pooseblja Stari pisker.

»Narodi po svetu smo si različni, a vsi imamo nekaj skupnega. Imamo svojo zgodovino in imamo svoj odnos do domovine. Če velja, da je zgodovina, zlasti naša polpretekla iz sredine prejšnjega stoletja, torej med leti 1941 in 1945, naša moč in ponos, potem so takšni trenutki, kot je današnji, nekaj, kar kaže, kako Slovenci cenimo sami sebe in kako vidimo in ohranjamo v spominu tiste, ki so na tem dvorišču še zadnjič zrli življenju v obraz. Vsak človek je zase svet. Vsak ima pravico, da je avtonomen v svojem videnju današnjega družbenega trenutka in da je samosvoj v svojem odnosu do NOB in do vseh tistih, ki so takrat vedeli, kako je biti pravi Slovenec,« je dejal Domitrovič.

V imenu Mestne občine Celje je venec k obeležju v Starem piskru položil župan Bojan Šrot z delegacijo. Vence so položili še predstavniki veteranskih organizacij. Kulturni program je pripravila III. osnovna šola Celje.

Slovesnost s krajšim programom je bila tudi pri grobnici Golovec, kjer so vence položili podžupan Vladimir Ljubek z delegacijo Mestne občine Celje in predstavniki veteranskih organizacij. Kulturni program je pripravila IV. osnovna šola Celje, njena ravnateljica Katja Kojnik Vengust pa je vse zbrane nagovorila. Poudarila je pomen vrednot kot so svoboda, enakopravnost, humanitarnost, solidarnost in sodelovanje. Vrednot, za katere so se borili naši predniki in ki bi morale povezovati tudi danes, ne pa razdvajati.

V Spominskem parku Teharje sta venca položili predstavnica Republike Slovenije poslanka Državnega zbora RS Janja Sluga in podžupanja Breda Arnšek z delegacijo Mestne občine Celje.

R. Č.