Sprejet rebalans proračuna MOC za 2018

26. 06. 2018 15:57

rp_Mestna-občina-Celje-300x201.jpgMestni svetniki Mestne občine Celje so na današnji 27. redni seji po hitrem postopku sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.

Proračun Mestne občine Celje za leto 2018 je bil sicer sprejet na 23. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, 12. decembra 2017.

Od sprejema proračuna so se spremenile določene okoliščine, zato so v rebalansu proračuna ponovno ovrednotene nekatere postavke prejemkov oziroma izdatkov.

V skupnem seštevku so v rebalansu predvideni prihodki 66.826.725 €, kar je 99,3 % proračuna. Do razlike je prišlo tudi zaradi spremenjene dinamike črpanja evropskih sredstev. Prejšnji teden so prejeli sklep o dodelitvi 1,6 milijona evrov za energetsko obnovo javnih objektov – javno zasebno partnerstvo, večji del finančnih tokov pa se pričakuje v letu 2019.

Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom ugodilo vlogi Mestne občine Celje in ji dodelilo 1.600.460,51 € nepovratnih sredstev za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje«. Dela se bodo začela predvidoma v juliju in potekala tudi še v letu 2019. V začetku marca je bila podpisana koncesijska pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju. Vrednost celotne investicije znaša 4.054.573,16 EUR, z vključenim DDV. Energetika Celje bo za uspešno izvedbo projekta JZP zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo MOC zagotovila iz proračuna. V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne šole (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje) in trije vrtci (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica). Energetske prenove bo deležen tudi Celjski dom, sanacija je ocenjena na cca. 1,6 milijona EUR, istočasno pa bodo sanirali tudi historično fasado Celjskega doma, za kar bo Mestna občina Celje iz proračuna zagotovila nekaj manj kot pol milijona evrov v letih 2018 in 2019. Ukrepi za celovito energetsko sanacijo objektov so definirani v Razširjenem energetskem pregledu, ki je bil izdelan za vsak posamezni objekt. Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR).

Rebalans proračuna je izrazito investicijsko naravnan, saj investicijski odhodki in investicijski transferi predstavljajo več kot 40 % celotnega rebalansa proračuna.

V mesecu juliju se bodo predvidoma začela dela v projektu energetske prenove javnih objektov, v petek so na občini oddali vlogi za vzpostavitev sistema Park&Ride ter za ureditev severne vezne ceste, izvajajo se ukrepi s področja trajnostne mobilnosti iz Celostne prometne strategije Mestne občine Celje (sklep o dodelitvi sredstev cca. 745.000 € za projekt Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v MOC so že prejeli), pričakujejo pa tudi sklep o dodelitvi sredstev za projekt Generator.

V letošnjem letu načrtujejo tudi zaključek del na Muzejskem trgu.

rokovo-poletje-2018-klik

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 10,805 seconds.