Spremembe volilnih okrajev predlagane tudi za volilno enoto Celje


Ministrstvo za javno upravo je poslanskim skupinam koalicije predalo predlog novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor.

Predlog novele posega v 16 volilnih okrajev, tudi v volilnih okrajih Celje I in Celje II, v parlamentarni postopek pa bo vložen kot poslanski zakon.

Predlogu zakona sta zaenkrat podporo napovedali koalicijski stranki SDS in DeSUS. Ostali dve koalicijski partnerici SMC in NSi pa sta bolj naklonjeni ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu.

Korekcija volilnega sistema je potrebna zaradi presoje ustavnega sodišča, da je trenuten zaradi prevelikih razlik med okraji neustaven. Rok za spremembo volilnega sistema je 21. december letos.

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi posvetov s strokovnjaki ter predlaganih sprememb in pripomb na predhodne osnutke zakona predstavilo končni predlog sprememb meja volilnih okrajev. Spremembe se obetajo v 16 slovenskih okrajih, med drugim tudi v obeh celjskih.

Kot je ob tem povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so pri pripravi predloga novele zakona izhajali iz veljavne ureditve in jo spremenili v delu, za katerega je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da ne ustreza več merilom za oblikovanje volilnih okrajev. To so: približno enako število prebivalcev, geografska zaokroženost in skupne kulturne ter druge značilnosti. Razhajanja v velikosti volilnih okrajev izhajajo iz priseljevanja in odseljevanja prebivalcev; meje volilnih okrajev se namreč 30 let niso spreminjale. Koritnik dopušča tudi možnost morebitnih tehničnih popravkov zakona, če bo to potrebno med obravnavo v DZ-ju.

Spremembe se obetajo tudi v obeh celjskih volilnih okrajih (Celje I in Celje II)

Volilna enota Celje zajema 11 volilnih okrajev: Šentjur pri Celju, Celje I, Celje II, Žalec I, Žalec II, Mozirje, Velenje I, Velenje II, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Radlje ob Dravi.

Spremembe se obetajo v štirih volilnih okrajih volilne enote Celje. Po predlogu zakona bi se volilni okraj Šentjur povečal za občino Štore, ki sedaj spada pod volilni okraj Celje I. Volilni okraj Celje I bi se tako zmanjšal za občino Štore, a bi se istočasno povečal za KS Trnovlje, ki po trenutno veljavni zakonodaji spada pod volilni okraj Celje II. Slednji bi tako po novem bil manjši za KS Trnovlje. Četrti volilni okraj, v katerem se obeta sprememba, je Žalec II. Ta bi se po novem zmanjšal za majhen del občine Trbovlje.

Predlog novele tako posega v naslednje volilne okraje:

Našteti volilni okraji se spreminjajo zato, ker so po veljavni ureditvi njihova odstopanja po številu volivcev oziroma prebivalcev prevelika, hkrati pa niso upravičljiva niti s kriterijem geografske zaokroženosti niti s kriterijem skupnih kulturnih ter drugih značilnosti.

Informativno ime volilnega okraja (VO) Sprememba Opombe
Ribnica-Dobrepolje da VO se poveča za občino Dobrepolje
Grosuplje da VO se zmanjša na občino Grosuplje
Ivančna Gorica da nov VO – brez KS Sobrače
Šentjur da VO se poveča za občino Štore
Celje I da VO se zmanjša za občino Štore in poveča za KS Trnovlje
Celje II da VO se zmanjša za KS Trnovlje
Žalec II da VO se zmanjša za majhen del občine Trbovlje
Novo mesto I da VO se zmanjša za občino Škocjan
Trebnje da VO se poveča za del občine Šentrupert, ki je bil prej v VO Sevnica
Sevnica da VO se poveča za občino Škocjan ter zmanjša za del občine Šentrupert
Litija da VO se je premaknil iz VE4 v VE6
Hrastnik-Trbovlje da VO se poveča za občino Hrastnik ter manjši del občine Trbovlje
Slovenska Bistrica da VO se zmanjša za KS Pragersko, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Maribor I da VO se poveča za KS Pragersko, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Maribor III da VO se zmanjša za del občine Pesnica
Pesnica da VO se poveča za del občine Pesnica

B.S.