Spremenjen prometni režim v času dneva spomina na mrtve – podvoz pri pošti bo odprt

26. 10. 2017 16:31

V času od torka, 31. oktobra do srede, 1. novembra bo na javnih cestah na območju pokopališč v Mestni občini Celje veljal spremenjen prometni režim.

Veljala bo začasna sprememba prometnega režima z ureditvijo enosmernega prometa z vozili v torek, dne 31.10.2017 od 8.00 do 16.00 in sredo, dne 01.11.2017 od 07.00 do 17.00, na javnih cestah na območju pokopališča Mirna pot:

– na Popovičevi ulici od uvoza za trgovino Voglajna do Ceste na Stari grad. Gradbena sanacija vozišča Popovičeve bo prekinjena za določen čas od 27. 10. do 2. 11. 2017, začasno bo vzpostavljena enosmerna prevoznost ceste, vendar le z makadamsko utrditvijo vozišča,

– na območju ceste Selce-Podgorje- Teharska,

– na Mirni poti od Popovičeve po pokopališču, del Kolškove do Teharske.

Veljala bo začasna sprememba prometnega režima z ureditvijo enosmernega prometa z vozili dne 01.11.2017 od 07.00 do 17.00 ure, na javnih cestah pokopališča Teharje:

– na območju lokalne ceste Štore-Sv. Ana-Teharje iz smeri Teharij proti Sv. Ani in na javni cesti Sv. Ana–Teharska cesta do ceste Celje-Šentjur.

Začasna sprememba prometnega režima z enostranskim vzdolžnim parkiranjem bo veljala na Teharski cesti od križišča s Kolškovo potjo v smeri Popovičeve ulice, kjer bo omogočeno parkiranje na pločniku. Začasno se bo postavila zaščitna ograja za preprečevanje parkiranja po cesti v Podgorju na območju transformatorske postaje Selce.

Od 31.10.2017 od 10.00 do 16.00, do 01.11.2017, od 08.00 do 17.00 ure bo prisotnih 10 rediteljev, na lokacijah:

– križišče Popovičeve in Mirne poti, 1 reditelj;

– na Mirni poti pri rampi do ovinka, 1 reditelj;

– na Mirni poti na pokopališču na »S« krivini, 1. reditelj;

– na spodnjem parkirišču na pokopališču, 2 reditelja;

– na križišču Teharske ceste s Kolškovo potjo, 1 reditelj;

– na križišču Popovičeve ulice in Ceste v Podgorje, 1 reditelj;

– na cesti Selce-Podgorje- Teharska od transformatorske postaje Selce do križišča Podgorje (odcep na parkirišče in parkirišče ob cesti), 2 reditelja;

– na križišču Popovičeve in Ceste na Stari grad, 1. reditelj.

V tem času bo prevoznik Izletnik Celje uvedel tudi izredne avtobusne prevoze na naslednjih trasah in terminih:

– V torek, dne 31.10.2017 – krožna avtobusna proga bo potekala po trasi Zg. Hudinja – Nova vas – Lava – železniška postaja – Partizanska cesta – Teharska cesta – po Mirni poti na pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 10.00 in 16.00 (vsako uro po voznem redu),

– V sredo, dne 01.11.2017 – avtobusna proga bo potekala po trasi Zg. Hudinja – Nova vas – Lava – železniška postaja – Partizanska cesta – Teharska cesta – po Mirni poti na pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 10.00 in 16.00 (vsako polno uro po voznem redu),

– V sredo, 01.11.2017- avtobusna proga bo potekala po trasi Železniška postaja – Metropol – po Mirni poti pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 08.00 in 16.30 (vsakih 20 minut),

– Trasa za avtobuse bo potekala skozi podvoz pod železniško, gradbena dela bodo za čas od 27.10. do 2. 11 2017 začasno prekinjena, promet skozi podvoz bo sproščen za osebna vozila in avtobuse.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
161 queries in 3,289 seconds.