V Celju na voljo cenejša najemniška stanovanja za mlade družine in mlade


stanovanja-mladi1Stanovanjska problematika mladih je pri nas še kako pereča tema. Seveda se s problemom pridobivanja ustreznih in cenovno dosegljivih stanovanj spopadajo tudi mlade družine in mladi v Celju.

Zavedajoč se te težave je družba Nepremičnine Celje d. o. o. pred kratkim objavila javni razpis v katerem ponujajo cenejša najemniška stanovanja za mlade družine in mlade.

Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam 2018″ je drugi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen zagotavljanju stanovanj mladim in mladim družinam.

Družba bo na razpisu ponudila 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine«, 5 stanovanj pa prednostni skupini »mladi«.

Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj ter so ugodnejše od tržnih. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanje, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis bo odprt do 19. 2. 2018 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije najdete v spodnjih povezavah ali v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija, ocenjevalni kriteriji in vloge: TUKAJ (klik!)

Pregled tlorisov stanovanj, lokacij in višine najemnin: TUKAJ (klik!)

bumfest-zalec-polsi-klik