Štiri savinjske občine s širokopasovnim omrežjem


V prostorih Občine Laško so podpisali pogodbo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za občine Laško, Dobrna, Vojnik in Štore, ki ga bo zgradilo podjetje GVO.

Celotna vrednost projekta znaša nekaj več kot 19,5 milijona evrov. Občine bodo projekt prijavile na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost zaprošenih sredstev znaša 9,5 milijonov.

Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, bi na novo omogočili povezavo 3553 gospodinjstvom iz vseh štirih občin.

Fotogarfija je simbolična.