Strateški cilji celjske občine za obdobje do leta 2030


Investicijski projekti, ki naj bi jih Mestna občina Celje izvedla v obdobju do leta 2030, so usmerjeni v doseganje petih strateških ciljev občinske uprave, ki so zasnovani zelo na široko. Pet različnih sklopov so poimenovali Celje, srce regije, Mesto s posluhom za ljudi, Trajnostni urbani razvoj, Zeleno mesto po meri ljudi in Moč solidarne in povezane skupnosti.

Celje, srce regije

Gre za zavedanje potencialov, ki ga mesto Celje ponuja in pa krepitev le teh z vidika položaja gospodarskega, kulturnega, izobraževalnega, upravnega, zdravstvenega, turističnega, športnega in prometnega središča regije.

Mesto s posluhom za ljudi

Sklop, ki se navezuje na način dela občinske uprave, kamor je vključena tudi prenova spletnega portala in prenova komunikacije z javnostjo preko družbenih omrežij ter ostalih kanalov. Pri občinski upravi bodo pozorni tudi na posluh za ljudi znotraj uprave.

Trajnostni urbani razvoj

Ta sklop je vezan praktično na vse kar se tiče prostora, torej uprava cilja na urejeno in pregledno prostorsko, prometno ter zemljiško politiko kot pogoj za trajnostni urbani razvoj Celja s poudarkom na krepitvi gospodarskega in stanovanjskega preporoda, kamor spada tudi ravnanje z dediščino degradiranih zemljišč. V preteklem tednu so pri celjski občini oddali tudi dokumentacijo za mednarodni natečaj, s katerim iščejo dolgoročne rešitve med arhitekti in urbanisti s celotnega sveta. Prav tako pa naj bi do konca pomladi bil za javnost pripravljen dokument občinskega prostorskega načrta, ki bo podlaga za nadaljnje verzije.

Zeleno mesto po meri ljudi

Gre za zavedanje, da je Celje razvito in komunalno opremljeno okolje, ki pa ga je kljub temu potrebno nadgrajevati, poleg tega pa je potrebno strmeti k zavedanju naravnih vrednot, ki naj bi bile premišljeno vključene pri gradnjah in ostalih spremembah. Cilj občinske uprave je torej zeleno, urejeno in dobro vzdrževano mesto s podeželjem, ki temelji na sodobnih trajnostnih praksah prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja prebivalcev celjske občine. Poleg tega pa naj bi občinski prostorski načrt, po besedah celjskega župana Matije Kovača, na območju drevesnega parka zagotovil ureditev stavbnih zemljišč, ki so potrebna za parkovno ureditev.

Moč solidarne in povezane skupnosti

V duhu tega sklopa bo organizirana 1. mestna konferenca, ki bo v sredo 12. aprila. Sicer pa je želja občinske uprave solidarna in povezana skupnost, ki skrbi za odpravljanje težav s skupnimi močmi.