Subvencija za spletno stran: do 60 % z vavčerjem Podjetniškega sklada za digitalni marketing


Je vaša spletna stran že potrebna prenove? Si želite nove spletne strani? Se bi radi podali v prodajo preko interneta? Ni boljšega časa kot sedaj! Slovenski podjetniški sklad je pripravil vavčer za digitalni marketing, s katerim lahko pridete do nove spletne strani ali nove spletne trgovine s pomočjo subvencije do višine 60 % stroškov.

Vavčerji so nepovratna finančna sredstva v višini od 300 do 9999,99€, vsako podjetje pa lahko koristi največ 3 vavčerje na leto v skupni vrednosti 30.000€. S posameznim vavčerjem bo mogoče pridobiti do 60% sofinanciranja upravičenih stroškov. Pogoji ter postopek za pridobitev vavčerja so navedeni nižje v prispevku.

Ob naročilu nove spletne strani vam tako pripada do 1.500 evrov subvencije, ob naročilu spletne trgovine pa celo do 2.500 evrov subvencije.

Te vrstice sedaj prebirate na spletnem časopisu, katerega lastnik je podjetje Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. Ekipa v istem podjetju je tudi izdelala ta spletni časopis, ga vzdržuje in nadgrajuje. Hkrati pa skrbimo še za vrsto spletnih strani drugih podjetij in zavodov.

Nekaj naših že zaključenih projektov:

Predstavitev podjetja DRUGI SVET, spletne tehnologije d.o.o. na Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije in predstavitev v obliki lastne spletne strani.

V primeru, da vas izdelava spletne strani zanima ali če imate nadaljnja vprašanja v zvezi s subvencijo za novo spletno stran, nam pišite na [email protected] ali pokličite na 031 878 625.

Za pridobitev vavčerjev je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

  • podjetje, za katerega se koristi vavčer je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki je organizirano kot d.o.o., s.p. ali pa zadruga in ima sedež v Republiki Sloveniji.
  • Na dan oddaje vloge mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (pravtako se upošteva nosilec dejavnosti s.p.).
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Oddaja vloge je enostavna, hitra ter brez stroškov, odda se jo povsem digitalno. Za vsak vavčer je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: eportal.podjetniskisklad.si.

V primeru, da vas izdelava spletne strani zanima ali če imate nadaljnja vprašanja v zvezi s subvencijo za novo spletno stran, nam pišite na [email protected] ali pokličite na 031 878 625.

Foto: Pixabay
Naročnik objave: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.