To so občine Savinjske regije, ki uradno še ne beležijo okužb z novim koronavirusom


Mineva mesec dni odkar je bila v Sloveniji razglašena epidemija novega koronavirusa in dober teden več od potrjenega prvega primera okužbe s Sars-CoV-2 pri nas.

Po enem mesecu se zdi, da se širjenje novega koronavirusa nekoliko umirja, saj že nekaj dni zapored beležimo dnevni padec števila novih potrjenih okužb, seveda pa je preuranjeno delati zmagovite zaključke.

In kaj po mesecu dni pandemije za našo regijo in občine pravijo uradni podatki?

V Sloveniji smo doslej zabeležili okužbe v vseh slovenskih regijah. Med temi je Savinjska regija, ki premore 31 občin, po številu uradno potrjenih okužb druga najbolj prizadeta regija v Sloveniji, takoj za Osrednjeslovensko regijo.

Na današnji dan, 12. 4. 2020, podatki kažejo naslednje število okuženih po statističnih regijah: 373 iz osrednjeslovenske, 257 iz savinjske, 125 iz jugovzhodne Slovenije, 117 iz pomurske, 99 iz podravske, 74 iz gorenjske, 45 iz koroške, 30 iz primorsko-notranjske, 26 iz zasavske, 20 iz goriške, 20 iz obalno-kraške, ter 11 iz posavske regije.

Med 212 občinami vsaj eno potrjeno okužbo beležijo v 146 občinah (razpredelnica na dnu članka).

download-21

Če absolutno število okuženih v regiji porazdelimo na število prebivalcev ugotovimo, da je Savinjska regija v pandemiji covid-19 najbolj prizadeta regija v Sloveniji, saj beleži skoraj natančno eno potrjeno okužbo na 1000 prebivalcev, medtem ko Osrednjeslovenska regija beleži okoli 0,7 potrjene okužbe na 1000 prebivalcev. Tako “visoka” uvrstitev Savinjske regije pa gre predvsem na račun občine Šmarje pri Jelšah, kjer beležijo 60 % vseh potrjenih okužb v regiji oz. kar okoli 15 okužb na 1000 prebivalcev občine Šmarje. Pri tem velja poudariti, da prihaja večina okuženih iz tamkajšnjega doma upokojencev.

Podrobneje o dogajanju v Šmarju pri Jelšah redno poročamo na Kozjansko.info, na Celje.info pa smo se tokrat ozrli tudi po občinah naše regije, ki do sedaj uradno še niso zabeležile okužb s Sars-CoV-2.

10 občin Savinjske regije še brez okužb
covid-19-slovenija-12042020
Okužbe po občinah. vir: covid-19.sledilnik.org

Še v petek je bilo v Savinjski regiji “covid-19 čistih” 11 občin, a je bila včeraj ena okužba potrjena tudi v občini Prebold, tako da je z današnjim dnem ostalo še 10 savinjskih občin, ki uradno ne beležijo okužbe, kar je skoraj tretjina vseh občin regije.

Občine Savinjske regije, ki trenutno še ne beležijo uradne okužbe so: Polzela, Šmartno ob Paki, Štore, Braslovče, Zreče, Rečica ob Savinji, Vransko, Gornji Grad, Luče in Solčava. V večini gre torej za občine severozahodnega dela Savinjske regije. (DODANO 15. 4. 2020: potrjena je bila prva okužba v Štorah, torej je savinjskih občin brez okužbe še 10.)

In če bi lahko, glede na sposobnost hitrega širjenja novega koronavirusa, laično sklepali, da je (uradno potrjenih) okužb na gosteje poseljenih območjih več, vsaj v primeru občin Savinjske regije to ravno ne drži. Kot je namreč razvidno v spodnji tabeli, gostota poseljenosti občine nima direktnega vpliva na hitrejše širjenje v naši regiji. Visoko število potrjenih okužb gre predvsem na račun enega večjega žarišča, ki je v našem primeru Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, v katerem pa včeraj niso zabeležili nobene nove okužbe.

OBČINA ŠT. OKUŽB (12.4.2020) GOSTOTA PREBIVALSTVA NA KM²
Občina Polzela 0 182,55
Občina Šmartno ob Paki 0 179,9
Občina Štore 0 163,3
Občina Braslovče 0 101,05
Občina Zreče 0 96,55
Občina Rečica ob Savinji 0 77,25
Občina Vransko 0 49,05
Občina Gornji Grad 0 27,85
Občina Luče 0 13,35
Občina Solčava 0 5
Občina Vojnik 1 117,2
Občina Šoštanj 1 91,2
Občina Dobrna 1 70,5
Občina Nazarje 1 60,25
Občina Dobje 1 55,2
Občina Vitanje 1 38,05
Občina Kozje 1 33,95
Občina Prebold 1 125,6
Občina Slovenske Konjice 2 152,8
Občina Laško 2 65,95
Občina Podčetrtek 2 56,6
Občina Tabor 2 47,6
Občina Ljubno 2 32,25
Mestna občina Velenje 4 400
Občina Rogatec 4 77,85
Občina Žalec 6 182,65
Občina Mozirje 6 76,95
Občina Šentjur 9 86,1
Mestna občina Celje 19 521,95
Občina Rogaška Slatina 36 155,2
Občina Šmarje pri Jelšah 154 95,4
Število potrjeno okuženih po slovenskih občinah (takšnih je 146 od 212) na dan 14. 4. 2020 (vir: NIJZ):

 

14042020

Tukaj lahko spremljate najnovejše informacije o koronavirusu s Celjskega (v ŽIVO!), kjer dnevno objavljamo tudi tabele o številu uradno potrjenih okužb v slovenskih občinah