Tonček Kregar ostaja v.d. direktorja Muzeja novejše zgodovine


toncek_kregar_mnzcZ včerajšnje seje mestnega sveta so umaknili točko dnevnega reda, po kateri naj bi zamenjali v.d. direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje Tončka Kregarja. Slednji je zamenjal dolgoletno direktorico MNZC Tanjo Roženbergar.

Za umik točke dnevnega reda naj bi bil odločilen vpis Kregarja kot v. d. na registrskem sodišču, kjer sta zadostovali njegova EMŠO in davčna številka.  S  čimer njegova zamenjava, ki so jo nekateri označili za “politično rezanje”, ni bila več aktualna.

Kregar torej ostaja v.d. direktorja Muzeja novejše zgodovine.

Črkarska pravda: Tone ali Tonček?

Zapleti so se pričeli že septembra, ko so za v.d. direktorja zakonito imenovali doktorja zgodovine Tončka Kregarja, takrat pod imenom Tone.

Slednji je kmalu za tem opomnil, da je njegovo uradno, tudi v dokumentih zapisano ime Tonček. Morda voda na mlin dodatnemu zapletu, saj je mestni svet na predlog nekaterih svetnikov (predlog so podprle tudi nekatere službe celjske občine) sprejel popolnoma nov sklep, da naj bi novi v.d. direktorja postal Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje.

Združitev muzejev? En muzej, en direktorski stolček

Ob vsem tem so se pojavila številna namigovanja, da je ozadje za novoimenovanega v.d. direktorja namera iz dveh muzejev narediti enega. K slednjemu se nagiba Rozman, medtem, ko je Kregar veliko bolj zadržan, oziroma združitvi nasprotuje.

Po besedah župana Bojana Šrota pa se bodo postopki za morebitno združitev obeh muzejev v Celju nadaljevali, kar naj bi bila praksa v vseh slovenskih mestih in v sosednjih državah. Ob tem je dodal, da bodo pred načrtovano združitvijo zagotovo poskrbeli za podrobnejšo proučitev vseh pozitivnih in negativnih posledic združevanja, kar vključuje tudi razpravo v strokovni javnosti in pogovore s pristojnim ministrstvom.

Foto: Muzej novejše zgodovine Celje