Celjska toplarna v osmih letih termično obdelala 200.000 ton odpadkov

17. 01. 2018 12:51

V Toplarni Celje v tem mesecu obeležujejo pomemben mejnik –  od začetka obratovanja (vključno s poskusnim) so namreč obdelali že 200.000 ton lahke frakcije in blata. S tem so prihranili okrog 400.000 m³ deponijskega prostora ter proizvedli več kot 234.000 MWh toplotne energije in preko 46.000 MWh električne energije. Zaradi soproizvodnje toplotne energije so se cene daljinskega ogrevanja v Celju znižale.

Izredno pomembno je ob tem izpostaviti, da v vseh 8 letih rednega obratovanja izpusti niso nikoli presegli dovoljenih mejnih vrednosti, kar potrjuje, da je toplarna okoljsko sprejemljiva rešitev ravnanja z odpadki. Še več, izpusti so krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.

200.000 ton termično obdelanih odpadkov je pomembna prelomnica in potrditev, da Toplarna Celje, ki obratuje od leta 2009, dosega cilje in uresničuje namene, zaradi katerih je bila zgrajena: zmanjšanje količin odlaganja odpadkov in prihranek deponijskega prostora, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in prihranek primarnih virov za proizvedeno električno energijo in toploto.

image013
Delež ostankov po termični obdelavi znaša le še okoli 16 %.

Od skupno prejetih količin odpadkov v Toplarno Celje ostane po termični obdelavi okoli 16 % odpadkov. Del odpadkov se odloži na deponiji za nenevarne odpadke, nevarne odpadke pa prevzamejo pooblaščeni prevzemniki in se izvozijo v tujino.

Glede na specifično gostoto odpadkov predstavlja količina termično obdelanih odpadkov (200.000 ton) prihranek več kot 400.000 m³ deponijskega prostora(razpoložljiva kapaciteta odlagališča na RCERO Celje je sicer 1.700.000 m³).

Dejstvo je, da se še vedno del odpadkov ne da stroškovno in okoljsko učinkovito reciklirati. Zato je gorivo iz teh odpadkov smotrno termično izrabiti. Gre za nenevarne odpadke, t. i. lahko frakcijo odpadkov, ki je predhodno mehansko-biološko obdelana v RCERO Celje na Bukovžlaku.  Okoljevarstveno dovoljenje trenutno velja za obdelavo skupno 30.000 ton lahke frakcije in blata iz čistilne naprave, medtem ko je tehnična zmogljivost naprave po projektu ocenjena na 40 tisoč ton odpadkov letno.

V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemajo odpadke iz Savinjske regije (podjetje Simbio in Vodovod-kanalizacija). Na Ministrstvu za okolje in prostor so v okviru priprave študije za strategijo države na področju termične obdelave odpadkov identificirali tudi možnost koriščenja dejanskih tehničnih zmogljivosti Toplarne Celje. Vendar pa mora ministrstvo pred tem dokončno opredeliti status te dejavnosti (novela Zakona o varstvu okolja) in sprejeti še druge pravne spremembe na tem področju.

image015
Grafični prikaz emisij v zrak prikazuje letne povprečno izmerjene polurne vrednosti, ki so komaj zaznane in daleč pod dovoljenimi mejnimi polurnimi vrednostmi.

Glavni namen termične obdelave je zmanjševanje količine odloženih odpadkov – v Savinjski regiji se jih od vseh zbranih odpadkov odloži le še okoli 10 odstotkov.

image016Prikazovalnik na fasadi kaže izmerjene povprečne polurne vrednosti emisij snovi v zgorevalnih plinih; stanje je možno spremljati tudi preko spletnega mesta Energetike Celje.

 

 

image018
200.000 ton odpadkov je približno 400.000 m³, kar je podobno kot 1.100 enodružinskih hiš (cca. 320 m³) ali več kot 9 objektov Narodnega doma Celje.

bumfest-zalec-polsi-klik

vir: Energetika Celje

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
176 queries in 0,649 seconds.