Tudi nekaj občin na Celjskem pripravljenih odpisati dolgove


odpis dolgovSredi julija so poslanci Državnega zbora  sprejeli Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Zakon bo omogočil upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Podjetja za odpisane dolgove torej ne bodo plačevala DDV-ja, posamezniki pa ne akontacije dohodnine. K sporazumu o odpustu dolga bodo upravičenci lahko pristopili do 31. oktobra 2015.

Podjetja in država bodo odpisovali eno leto stare dolgove oziroma dolgove, ki so nastali pred letom 2014.

Postopek odpisa bo preprost in enoten za vse. Prosilci bodo izpolnjen obrazec, ki bo objavljen 3. avgusta in dostopen na centrih za socialno delo, humanitarnih organizacijah Karitas, Rdeči križ ali Zveza prijateljev mladine Slovenije prinesli v podjetje, občino ali na davčno upravo. Podjetje, občina ali država bo v bazi preverila ali je prosilec oziroma prosilka upravičen oziroma upravičena do odpisa dolga. Največji znesek, ki ga država lahko porabi za odpis vseh dolgov, je milijon evrov. O višini odpisov ostalih dolgov pa bo določalo vsako podjetje posebej.

Na celotnem območju Celjskega je h kampanji trenutno pristopilo pol ducata občin:

  • Celje
  • Radeče
  • Šmarje pri Jelšah
  • Velenje
  • Vojnik
  • Žalec

Med podjetji sta na seznamu trenutno: Elektro Celje in Elektro Celje energija.

Vse podrobnosti o pogojih za pomoč ob dolgovih, pomoč ob grožnji prisilne izselitve in pomoč prejemnikom socialnih transferjev so na razpolago na spletnem mestu: paketpomoci.si. Pomoč in informacije nudijo tudi na brezplačni telefonski številki 080 2002.

polovicka_celje_klik