Umrljivost v času epidemije nižja kot v enakem obdobju lani


Splošna umrljivost v prvem štirimesečju letošnjega leta je bila v Sloveniji manjša, kot v enakem obdobju lanskega leta. Prav tako je manjše število umrlih zabeležila tudi Savinjska regija. 

V nasprotju z nacionalno oz. regionalno stopnjo pa nekatere občine Savinjske regije beležijo porast števila umrlih. Še najbolj očiten porast števila umrlih so zabeležili v občini Šmarje pri Jelšah, kar je nedvomno posledica pandemije novega koronavirusa, zaradi katere je v Sloveniji prav občina Šmarje pri Jelšah plačala najvišjo ceno. 

Mestna občina Celje, ki še ni zabeležila nobenega umrlega za covid-19, je v prvem štirimesečju letošnjega leta zabeležila 4 % manj umrlih.

Odstopanje poleg Šmarja beležijo tudi v sosednji občini Žalec, kjer je število umrlih glede na lani naraslo za dobro petino.

Zanimivost: V občini Solčava, ki sicer šteje okoli 520 prebivalcev, so v enem letu zabeležili zgolj eno smrt.

Spodaj predstavljamo podatke o splošni umrljivosti, ki jih beleži Centralni register prebivalstva Republike Slovenije.

V SB Celje je v prvih štirih mesecih letošnjega leta je v bolnišnici umrlo 354 oseb, v enakem obdobju lani pa 348.

Prvi val okužb z novim koronavirusom v Sloveniji počasi pojenja. Od 4. marca, ko je bil v Sloveniji zabeležen prvi primer okužbe z novim koronavirusom, smo do danes uradno potrdili 1457 okužb. Glede na nedavno oporavljeno nacionalno raziskavo pa naj bi bilo pri nas okuženih kar okoli 66 tisoč.

Za posledicami covid-19 je do danes v Sloveniji umrla 101 oseba oz. od pojava covid-19 v Sloveniji v povprečju okoli 50 na mesec. Večina covid-19 smrti se je sicer zgodila v aprilu, ko je umrlo kar 80 oseb (do konca marca je umrlo 13 oseb, v maju pa je do 10. 5. umrlo 9 oseb). Več kot tretjina vseh slovenskih covid-19 smrti je bila zabeležena v občini Šmarje pri Jelšah, ki je veljala, predvsem zaradi kriznih razmer v šmarskem domu upokojencev, za največje žarišče novega koronavirusa pri nas. Šmarje pri Jelšah je tudi edina občina Savinjske regije, ki zaenkrat beleži covid-19 smrti (po podatkih NIJZ jih je v Šmarju, do vključno 9. 5. 2020, umrlo 37).

V Mestni občini Celje smo skupaj zabeležili 18 potrjenih okužb. Za posledicami covid-19 pa do danes v Celju ni umrl še nihče. NIJZ je sicer do nedavnega Celju pripisoval eno smrtno žrtev, a je v zadnjih dneh prišlo do korekcije podatka.

Da bi umrle za covid-19 postavili v malenkost širši kontekst, smo od Centralnega registra prebivalstva RS pridobili podatke o številu smrti, ki so bile vpisane v matični register v prvem letošnjem štirimesečju in prvem štirimesečju lanskega leta. Podatki splošne umrljivosti pokažejo za marsikoga nekoliko nepričakovano sliko.

Splošna umrljivost v Sloveniji in regiji manjša, na območju KiO pa se je umrljivost letos povečala

Splošna umrljivost v Sloveniji je bila namreč v prvem štirimesečju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za skoraj 5 % nižja. Lani smo tako v prvem štirimesečju zabeležili 7849 smrti, letos pa 7502.

januar februar marec april skupaj
Leto 2019 2196 2010 1941 1702 7849
Leto 2020 2022 1930 1880 1670 7502

Tudi regionalno je bila splošna umrljivost v Savinjski statistični regiji letos nižja kot lani. Zabeležili smo namreč 13 smrti manj kot v prvih štirih mesecih lanskega leta.

2019 2020
Savinska regija 956 943
Celje 210 202
jan. 2019 jan. 2020 feb. 2019 feb. 2020 mar. 2019 mar. 2020 apr. 2019 apr. 2020
Savinjska regija 157 160 174 196 194 213 163 171

Podobno kot na nacionalni in regionalni ravni se je število umrlih letos zmanjšalo tudi v Mestni občini Celje. Rahlo povečanje napram lanskemu letu smo zabeležili le januarja (+1 glede na lani) in aprila (+3 glede na lani). V občini Šmarje pri Jelšah, ki velja za občino v Savinjski regiji, kjer se je umrljivost glede na lani najbolj povečala, se je število umrlih, glede na prve štiri mesece lanskega leta, povečalo za kar 24 oz skoraj 40 % (lani je v prvem štirimesečju v Šmarju umrlo 38 oseb, v enakem obdobju letos pa kar 62. Največjo razliko umrlih so zabeležili v mesecu aprilu, ko je umrlo kar 17 ljudi več kot v enakem obdobju lani (aprila 2019 je umrlo 5 oseb, aprila letos pa 22). Slednje gre nedvomno pripisati posledicam pandemije novega koronavirusa.

Kot je razvidno v spodnji tabeli, se je za več kot petino smrtnost, napram lani, povečala tudi v občini Žalec. Na drugi strani zanimivo statistiko beležijo v občini Solčava, ki šteje okoli 520 duš. Tam so namreč imeli v enem letu zgolj en pogreb.

Primerjava gibanje števila umrlih po mesecih v Mestni občini Celje:

jan. 2019 jan. 2020 feb. 2019 feb. 2020 mar. 2019 mar. 2020 apr. 2019 apr. 2020
Savinska regija 157 160 174 196 194 213 163 171
Celje 58 59 52 46 51 45 49 52

Umrljivost v prvem štirimesečju leta 2019 in leta 2020 (po mesecih) za občine Savinjske regije:

2019 2020
Ime občine jan. 19 feb. 19 mar. 19 apr. 19 jan. 20 feb. 20 mar. 20 apr. 20 skupaj 2019 skupaj 2020
Braslovče 7 6 6 2 7 3 5 4 21 19
Celje 58 52 51 49 59 46 45 52 210 202
Dobje 0 0 1 2 1 1 1 1 3 4
Dobrna 2 2  0 2 3 4 1 1 6 9
Gornji Grad 4 2 3 1 1 0 5 0 10 6
Kozje 2 2 2 4 1 6 3 2 10 12
Laško 19 12 11 14 9 18 16 12 56 55
Ljubno 4 2 5 6 2 1 2 1 17 6
Luče 3 2 3 4 1 0 1 2 12 4
Mozirje 5 3 3 2 5 4 4 1 13 14
Nazarje 1 2 1 2 1 2 3 3 6 9
Podčetrtek 1 1 7 2 2 8 1 6 11 17
Polzela 8 7 4 3 11 2 6 0 22 19
Prebold 10 5 5 5 6 5 3 4 25 18
Rečica ob Savinji 4 2 2 1 2 1 4 1 9 8
Rogaška Slatina 15 6 14 10 14 9 9 13 45 45
Rogatec 2 3 2 3 3 2 3 7 10 15
Šentjur 16 17 14 17 20 9 16 13 64 58
Slovenske Konjice 18 12 15 16 10 9 7 10 61 36
Šmarje pri Jelšah 13 5 15 5 17 9 14 22 38 62
Šmartno ob Paki 6 4 4 1 0 3 1 3 15 7
Solčava 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Šoštanj 5 15 6 9 7 7 4 5 35 23
Štore 6 2 9 3 4 5 5 5 20 19
Tabor 1 3 0 4 0 0 0 2 8 2
Velenje 23 28 17 25 24 35 28 19 93 106
Vitanje 0 2 1 2 4 3 4 2 5 13
Vojnik 8 8 6 8 9 9 3 1 30 22
Vransko 4 2 1 2 3 3 7 2 9 15
Zreče 6 5 3 7 3 5 11 2 21 21
Žalec 23 15 15 20 23 26 23 20 73 92

B.S., vir podatkov: CRP (stanje na dan 6. 5. 2020)