Uporabni ukrepi v PKP6, ki so ostali v senci velikih in ste jih najbrž spregledali


Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela predlog #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19 in ga že poslala v obravnavo v državni zbor.

Nekatere ukrepe iz PKP5 je vlada v njegovem nasledniku dopolnila, saj so bili sprejeti pred razglasitvijo epidemije, subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo je ponovno aktivirala, nekatere kot je na primer subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, pa je podaljšala.

Glavne ukrepe je na včerajšnji tiskovni konferenci predstavil minister za delo, družino in socialne zadeve iz vrst NSi, Janez Cigler Kralj. Mi pa smo poiskali in pregledali predvsem tiste, ki ostali izven luči javnosti, pa vseeno prinašajo pomembne spremembe, pomoči in tudi poenostavitve, ki niso vezane zgolj na koronavirusno obdobje in okoliščine.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se tako podaljša do konca junija 2021, prav tako se podaljšuje tudi adomestilo plače za čas čakanja na delo doma ter odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev.

Finančno nadomestilo prejmejo kmetje, ki trpijo zaradi izpada dohodka, starši so oproščeni plačila vrtca, če ga otrok ta čas ne obiskuje.

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.

Prav tako bo država delno krila fiksne stroške najbolj prizadetim podjetjem. Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov.

DELO

Poenostavljeno delo na domu in oddajanje vlog za socialne transferje

S PKP6 se poenostavlja vsebina obveščanja o organiziranju dela na domu, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema SPOT.

PKP6 omogoča, da se vloge za socialne transferje in drugih pravic iz javnih sredstev v času razglašene epidemije lahko vloži tudi po elektronski pošti in skeniranjem.

Predlog prinaša manj birokratizacije za podjetnike. Končno je tu dolgo pričakovana digitalizacija in poenostavitev instituta dela od doma, za katerega so delodajalci prosili že dolgo. 

Ostrejši pogoji za zavrnitev dela (ni vezano le na covid obdobje)

PKP 6 spreminja tudi pogoje za zavrnitev dela. Takoj po vpisu v evidenco brezposelnih bo nastopila obveznost sprejema primerne zaposlitve. Ta je do sedaj veljala šele po treh mesecih od vpisa. Vlada je tudi umaknila pogoja, da je zaposlitev opredeljena v zaposlitvenem načrtu ter da v evidenci brezposelnih ni oseb, za katere bi bila ta zaposlitev ustrezna. Ali je nekdo primeren za neko delovno mesto, pa bo po novem presodil strokovnjak z zavoda za zaposlovanje, na podlagi kompetenc, izobrazbe in starosti brezposelnega.

Trg dela se bo po tem predlogu bistveno spremenil. Vsak nezaposleni bo takoj primoran k temu, da bo sprejel delo, ki mu ga bo zavod namenil, kar bo zagotovo izboljšalo sliko nezaposljivosti ter hitrejši potek od iskalca zaposlitve do same zaposlitve. Zmanjšala pa se bo tudi možnost za lagodno čakanje na pravo zaposlitev, ali izogibanja delu v namene prejemana socialnih transferjev ter služenja z delom na črno, kar seveda ni namen Zavoda za zaposlovanje.

Odlog ali obročno plačilo DDV

PKP6 določa, da lahko davčni organ odobri odlog ali odročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo.

S tem predlogom se bo zmanjšalo število osebnih stečajev, a obstaja možnost za povečanje malverzacij.

Zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb

Delodajalec lahko po PKP6 zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta, a najdlje za obdobje do 31. 8. 2021. Pogodba o zaposlitvi pa se lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod.

V sedanjem času bi bilo zares težko skrbeti za javne objave delovnih mest, zato je tudi ta poenostavitev na mestu.

SOCIALA

Brezplačno bivanje staršev pri otroku, ki se zdravi v bolnišnici (ni vezano le na covid obdobje)

Ena izmed pomembnih novosti pri PKP 6 je zagotovo tudi plačano bivanje staršev pri otroku, ki se zdravi v bolnišnici. Takšno bivanje bo veljalo za vse otroke, stare do 14 let. Do sedaj so bili do tega upravičeni do otroka do 5. leta starosti.

Takšna nočitve v bolnišnicah so namreč lahko stale tudi več 100 eur na mesec.

Mnogi starši, katerih otroci se zdravijo v bolnišnicah, so na »hotelske cene« bivanja z otroki opozarjali že dolgo. S PKP6 bo okrevanje njihovih otrok zagotovo boljše, saj bodo starši lahko ves čas pri njih.

Topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin in oprostitev plačila storitev študentskih domov

Brezplačni topli obrok bo pripadel učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evrov ter tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Sredstva za to se bodo zagotavljala direktno iz državnega proračuna.

Študentski domovi, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo storitev teh uporabnikom ne bodo zaračunavali. Vse stroške pa bo študentskim domov kril državni proračun.

OSTALO

Dodatek osebam za delo v sivi in rdeči coni izplačan ne glede na razglašeno epidemijo

Dodatek, ki ga prejmejo osebe, ki delajo v sivi in rdeči coni velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Osebje v domovih za starejše si vsekakor zasluži dodatke za delo v težkih razmerah. Ob že tako majhnem in utrujenem kadru je vsekakor vsaka aktivnost, ki pripomore k temu, da se nagradi omenjene uslužbence, pohvale vredna.

Oprostitev najemnin, ko je lastnik država ali lokalna skupnost

PKP6 določa, da se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Povezovanje aplikacije #ostanizdrav s podobnimi iz EU

S PKP6 se ureja tudi povezljivost aplikacije #OstaniZdrav. Cilj te rešitve je povezava slovenske aplikacije z drugimi podobnimi aplikacijami v državah članicah EU.

Sedaj bo mogoče opozorilo na tvegan stik prejeti tudi v tujini. Bo to pripomoglo k temu, da bo več ljudi naložilo aplikacijo?

Za dokončno sprejetje in uveljavitev mora biti PKP6 zakon sprejet še v državnem zboru.

Prvotno objavljeno v Domovina.je