V času počitnic obnavljajo vrtce in šole


Mestna občina Celje izvaja večji del investicijskih obnov v vrtčevske in šolske objekte v času poletnih počitnic, ko objekti niso zasedeni. Pretežni del investicij bo končan do začetka septembra, izvedba nekaterih pa se bo nadaljevala še v drugi polovici leta.

Mestna občina Celje je v letošnjem letu za investicijsko vzdrževanje vrtcev namenila 350.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol pa 1.000.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje vrtcev:

  • Vrtec Anice Černejeve: v enoti Sonce se je začela obnova elektro instalacij, zamenjava strešne kritine pa se bo začela izvajati tekom tega meseca, v enoti Mavrica sta v teku dve investiciji, vzpostavitev požarnega izhoda, prav tako se bo zamenjala strešna kritina;
  • Vrtec Tončke Čečeve: v enoti Center poteka obnova vodovodne instalacije;
  • Vrtec Zarja: v enoti Živ Žav se obnavljajo vodovodne instalacije.


Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol:

Investicijsko vzdrževalna dela in obnove se v mesecih juniju, juliju in avgustu izvajajo na:

  • OŠ Frana Roša, kjer poteka zamenjava sekundarnih stropov, zunanjega stavbnega pohištva šole in kopelitskih stekel, začel pa se je tudi postopek javnega naročila za ureditev interventne poti za potrebe šole;
  • III. OŠ Celje: na objektu telovadnice poteka zamenjava strešne kritine in napuščev ter žlebov na celotni šoli;
  • II. OŠ Celje, kjer se bo zamenjal sekundarni strop v jedilnici šole, izvaja se tudi adaptacija sanitarnih blokov v pritličju in obnova dimnika šole;
  • OŠ Glazija: v teku je zamenjava strešne kritine šole;
  • OŠ Lava: pristopili smo k obnovi sanitarij pri dveh vhodih v šolo ter zamenjavi sekundarnih stropov v dveh telovadnicah in dveh učilnicah

A. T.