V celjske javne vrtce vpisanih 509 otrok novincev


vpis_vrtecV marcu se je zaključil vpis otrok novincev v celjske javne vrtce za šolsko leto 2015/2016. Starši so vpisali 509 otrok novincev. Podatek se lahko še spremeni po preverbi vse dokumentacije.

Po podatkih o izpisanih otrocih ima Vrtec Anice Černejeve 112 otrok, Vrtec Tončke Čečeve  174 otrok in Vrtec Zarja 189 otrok, ki bodo zaradi všolanja zapustili vrtec. Tudi ti podatki se lahko še spremenijo zaradi odloženega všolanja posameznega otroka.

Tabela 1: Vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2015/2016  (Vir: uprave vrtcev 23. 3. 2015) 

Vrtec

Prijavljeni novinci v rednem roku

Stari varovanci

 

Izpisani otroci zaradi odhoda v šolo

Anice Černejeve

139

380

112

TončkeČečeve

181

524

174

Zarja

189

592

121

Skupaj

509

1496

407

 

Za primerjavo posredujejo tudi podatke o lanskoletnem vpisu na dan 27. 5. 2014 :

Tabela 2: Vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2014/2015

Podatki

Vrtec Anice Černejeve

Vrtec Tončke Čečeve

Vrtec Zarja

Skupaj

Število vpisanih novincev

153

261

213

627

Število vpisanih starih varovancev

401

499

521

1421

V tekočem šolskem letu vrtci izvajajo dejavnost v 110-ih oddelkih, s povprečno mesečno vključenostjo 1933 otrok. Za novo šolsko leto ne predvidevamo sprememb obsega predšolske dejavnosti, v smislu zmanjšanja ali povečanja števila oddelkov.

V mesecu aprilu bodo v vseh treh vrtcih zasedale Komisije za sprejem otrok, ki bodo na podlagi Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje določile prednostni vrstni red otrok. Po Zakonu o vrtcih imajo prednost pri sprejemu otroci s posebnimi potrebami, tisti, za katere center za socialno delo meni, da so ogroženi zaradi socialnega položaja družine ter otroci, katerim je bilo odloženo šolanje.

Skladno z rokovnikom o vpisu bodo starši konec meseca aprila prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh od prejema vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh. Ko bodo vrtci odločili o vseh ugovorih, bodo vrtci starše otrok, ki bodo sprejeti v vrtec pozvali k podpisu pogodb, predvidoma v drugi polovici meseca maja. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za sprejem otroka.

Dejstvo je, da se bo številka o novo sprejetih otrocih spreminjala, saj nekateri starši zaradi različnih vzrokov odstopijo od podpisa pogodbe ali ne pripeljejo otroka v vrtec. Končni podatki o otrocih, ki bodo prvič vstopili v vrtec, bodo tako znani konec meseca septembra.

polsi-kegljanje-klik