V Celju bi lahko že letos realizirali projekt protipoplavne varnosti


Projekt, za katerega Celjani računajo na zajetna sredstva iz kohezijskega sklada iz prve finančne perspektive EU, bo po poročanju časnika Večer še ta mesec predstavljen v Ljubljani in Bruslju. Vrednost projekta se ustavi pri 67 milijonih evrov, od tega naj bi bilo več kot polovica sredstev investiranih na območju Mestne občine Celje.

Idejne zasnove projekta so v Celju pričeli snovati že leta 2007, je pa obravnavan kot celovit pristop pri obravnavi protipoplavnih ukrepov na vseh vodotokih v občini Celje. Ministrstvo za okolje in prostor je ponudilo možnost, da lahko lokalne skupnosti same pripravijo dokumentacijo o poplavni varnosti na svojem območju, kar so Celjani s pridom izkoristili. Po besedah Romana Kramerja, vodje oddelka za okolje in prostor pri MOC, so pri načrtovanju projekta, ki je prvi tovrstni v Sloveniji, vključili tudi svetovalno hišo Jaspers, saj so s tem želeli pripraviti projekt in vlogo, ki bosta šla gladko skozi razpis. Slednje je k sodelovanju pritegnilo tudi sosednje in druge občine, s čimer se je območje protipoplavne varnosti razširilo. V Celju tako računajo na razpis za evropska sredstva, razpisanim s strani Službe Vlade za regionalni razvoj, s katerim bi pokrili 85 odstotkov investicije, ostalih 15 naj bi prispevala država.

Kramer je izpostavil dejstvo, da gre v tem primeru za prvo fazo investicij v protipoplavno varnost, kar seveda kliče po drugi fazi, ki bo končana z ureditvijo suhih zadrževalnikov na območju celotnega porečja Savinje. Sredstva za drugo fazo načrtujejo iz druge finančne perspektive, s čimer bo zaokrožena dolgoročna poplavna varnost v Celju in širšem območju porečja Savinje in njenih pritokov.

Razpis za izvajalca del bodo pripravili v kratkem in računajo, da bodo investicijo začeli konec tega leta ali v začetku prihodnjega.

Več podrobnosti si preberite na spletnem Večeru.