V Celju bo nepravilno parkirane avtomobile znova odvažal pajek


Pred leti so v Celju ukinili odvoz nepravilno parkiranih vozil s t.i. pajkom, kasneje pa je temu sledila tudi ukinitev t.i. lisic, ki so voznikom preprečevale, da bi odpeljali, preden poravnajo kazen. Danes so z Mestne občine Celje sporočili, da bodo znova uvedli odvoz vozil.

Po njihovih navedbah nepravilno parkirani avtomobili v Celju povzročajo velike težave, saj pogosto zasedajo intervencijske poti, ovirajo urgentne prevoze reševalnih vozil in odvoz odpadkov. Ker se kljub številnim opozorilom redarske službe in izrečenim globam razmere niso izboljšale, so se odločili za uvedbo t. i. pajka.

Pogodbo o odvozu vozil s pajkom je družba ZPO sklenila z Zvezo šoferjev in avtomehanikov, ki bo nepravilno parkirana vozila odvažal na območje Centra varne vožnje (poligon) na Ljubečni. Z odvozi bodo začel sredi septembra.

Stroški za odvoz nepravilno parkiranega vozila znašajo 85 evrov. Če medobčinski redar izda odredbo za odvoz, vendar se voznik vrne k nepravilno parkiranemu avtomobilu še preden ga pajek naloži, bo kazen za polovico nižja.

Pajek bo nepravilno parkirana vozila odvažal od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro.