V Celju na voljo 40 neprofitnih stanovanj


Gospodarska družba Nepremičnine Celje je včeraj objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj na območju mestne občine Celje. Razpis je odprt od 18. aprila do 18. maja in se nanj lahko prijavijo državljani Republike Slovenije ter ostali državljani EU, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Celje.

Prosilci za dodelitev neprofitnih stanovanj bodo glede na svoj socialni status razdeljeni na 2 listi. Predvidoma 30 stanovanj bo pripadlo kandidatom z liste A, ki grede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, 10 stanovanj pa je predvideno za oddajo prosilcem, ki so glede na socialne razmere zavezani plačati lastno udeležbo.

Prosilci bodo točkovani glede na dohodkovno, premoženjsko, socialno in zdravstveno stanje, prednost pa imajo tudi tisti z daljšim stažem življenja v mestni občini Celje, višjo izobrazbo in tistimi, ki so bili na dosedanjih razpisih neuspešni.

Vse podrobnosti o razpisu in prijavi dobite na sledečem besedilu javnega razpisa za dodelitev stanovanj v najem (klik!) .

Časnik Večer poroča, da se na razpis zadnja leta prijavi okrog 600 prosilcev, na prednostno listo se jih je lani uvrstilo več kot 400.  Kot še pišejo pri Večeru, bodo letos Nepremičnine sicer zgradile blok z 20 stanovanji v Trnovljah, kar pa je še vedno veliko manj od realnih potreb po neprofitnih stanovanjih.

R. Č.