V Celju odprt prvi sistem vozlišč P+R (cenik parkirišča P+R)


Sistem vozlišča P+R (Park and Ride – Parkiraj in se pelji) na Ulici XIV. divizije v Celju, ki je v drugi polovici maja začel poskusno obratovati, je z današnjim dnem tudi uradno odprt.

Prvi tovrstni sistem v Celju ponuja možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles KolesCE.

Opuščeno in premalo izkoriščeno območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so še pred tremi leti stale stare in povsem dotrajane garaže, so preuredili v kakovostno, funkcionalno in za uporabnike privlačno urbano površino.

Naložba znaša 445.067,86 evrov. 229.260,81 bo MOC dobila iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ostali denar pa so zagotovili v občinskem proračunu.

Sistem vozlišča P+R so začeli graditi lani poleti. Konec leta so zaključili z gradbenimi deli, spomladi pa so začeli nameščati opremo. Zgradili so 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta so namenjena  invalidom, štiri pa polnjenju električnih avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih so postavili 36 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE). Postavili so tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovano pokrito kolesarnico za pet koles, uredili osem parkirnih mest za avtodome, namestili polnilno postajo za električne avtomobile in zasadili nova drevesa.

Območje leta 2015 (levo) in danes (desno)

Evropska unija je iz Kohezijskega sklada sofinancirala izgradnjo park and ride parkirišč predvsem zato, da bi zmanjšali potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšali dolžino poti, ki jo opravimo z osebnimi vozili v samem centru mesta, zmanjšali število vozil v mestnih središčih  ter optimizirali stroške prevozov in s tem pospešili razvoj javnega potniškega prometa. Številni vozniki v razvitih evropskih mestih so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da sistem vozlišča P+R prinaša veliko prednosti. Uporabnikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej t. i. zadnji kilometer do službe, javnih ustanov, trgovin, gostiln, tržnice ali turističnih znamenitosti opravijo s kolesom oziroma z drugo trajnostno obliko prevoza kot je denimo javni avtobusni potniški promet. Tovrstna parkirišča na obrobju mest pa seveda vplivajo tudi na zmanjšanje izpustov in hrupa, kar v mestnih središčih zagotavlja večjo kakovost bivanja.

Sistem vozlišča P+R je bil v času poskusnega obratovanja brezplačen. Od jutri dalje bodo veljale naslednje cene:

Cenik parkirišča P+R Ulica XIV. divizije (dovoljeno le za uporabnike sistema KolesCE in avtodome)

do 4 ure (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)     1,50  
1 dan (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)     2,00  
do 2 uri (za avtodome)     1,00
do 4 ure (za avtodome)     2,00
1 dan (za avtodome)     2,50   

SOJ MOC, foto: MOC