V Celju po novem odvoz kosovnih odpadkov na odpoklic


Celjani bodo lahko po novem odvoz kosovnih odpadkov naročili kar preko posebnih dopisnic, ki jih bodo te dni prejeli po pošti. Nadstandardni način naj bi bil po trditvah podjetja Simbio, ki bo kosovne odpadke odvažalo, prijazen občanom in skladen z usmeritvijo ločenega zbiranja odpadkov. Na družbi bodo vodili evidenco tistih gospodinjstev oz. odjemalcev, ki bodo odvoz koristili.

Odjemalci storitev bodo tako na podjetje Simbio (Teharska cesta 49, Celje) poslali dopisnico, s čimer bodo naročili odvoz kosovnih odpadkov (kosi pohištva,  umivalniki, kadi, bela tehnika, stara koles ipd.) ter na dopisnici označili, katero vrsto odpadka do 1 kubičnega metra želijo, da ga odpeljejo (če je odpadkov več kot kubični meter, lahko najem zabojnika za odvoz naročijo po veljavnem ceniku). V roku treh tednov podjetje Simbio obljublja, da bodo odjemalce poklicali, ter se zmenili za točen datum in uro odvoza. Kosovne odpadke je potrebno na dogovorjeni rok pripraviti ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke, vendar opozarjajo, da je odlaganje pred dogovorjenim rokom kaznivo in da dopisnica ni prenosljiva.

Med kosovne odpadke sodijo tisti odpadki, ki zaradi velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v običajnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke. To so: kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna elektronska in električna oprema, vzmetnice, preproge, talne obloge, kolesa, smuči ipd.

Med kosovne pa NE sodijo: gradbeni material, azbestni odpadki, avtomobilski deli, pnevmatike, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje, grmičevje …)…