V Celju po novem štetje kolesarjev


V okviru evropskega projekta Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, kjer je glavnina projekta osredotočena na izgradnjo ali ureditev varnih kolesarskih povezav, so v teh dneh namestili števce kolesarjev.

Števci so postavljeni na Dečkovi in Ljubljanski cesti ter v Kersnikovi ulici. Vrednost postavitve števcev je 45.750 evrov. Sofinancirani so z EU sredstvi

Postavitev števcev je namenjena spodbujanju in promociji kolesarstva. Z beleženjem števila kolesarjem bo na voljo tudi pregled, koliko ljudi za mobilnost uporablja kolo in v kolikšni meri občani spreminjajo svoje potovalne navade v prid trajnostni mobilnosti.

Dodatnih kolesarskih števcev občina zaenkrat ne načrtuje. V tem letu, ko bo predvidoma končan projekt mreže kolesarskih povezav, po mestu pa bo nameščene tudi nekaj dodatne kolesarske opreme (informativne table, servisna stojala).