V Celju se obeta ureditev 30 kilometrov novih kolesarskih povezav

09. 01. 2018 13:32

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na 4. dopisni seji, ki je bila 28. decembra 2017, potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje je prijavila  projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v občini.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture, v skupni vrednosti 35,6 milijona EUR.  Predvidena vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN znaša 19,5 milijona EUR, od tega 7,3 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 12,2 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Vira sredstev CTN za prednostno naložbo 4.4 sta Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR; 15,6 milijona EUR) in državni proračun Republike Slovenije (RS; 3,9 milijona EUR).

Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture. Mestna občina Celje je prijavila  projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v občini. Projekt predvideva izvedbo, dopolnitev ali označitev 29,7 km novih kolesarskih povezav v mestu, predvideni pa so tudi naslednji dopolnitveni ukrepi:

  • Postavitev šestih info tabel z vrisanimi kolesarskimi potmi in turističnimi točkami za dodatno spodbujanje trajnostne mobilnosti,
  • postavitev treh števcev kolesarjev,
  • postavitev treh servisnih stojal.

Skupaj z že obstoječimi kolesarskimi povezavami bo mreža kolesarskih povezav v mestu po zaključku del dolga približno 80,5 km. Celotna vrednost operacije znaša 2.292.865,06 EUR, vrednost nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike (CTN) pa znaša 1.476.798,90 EUR. Mestna občina Celje bo torej sama zagotovila sredstva v višini 816.066,16 EUR. Izvedba na terenu je planirana v letih 2019, 2020 in 2021.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
157 queries in 1,256 seconds.