V Celju dodatne parkirne modre cone ter poenotenje cene parkiranja na zakupljenih parkiriščih


Mestni svet Mestne občine Celje bo na torkovi redni seji med drugim odločal tudi o nekaterih spremembah glede režima parkiranja v mestnem jedru. Pričakovati je, da bodo svetniki sprejeli predlog občinskega oddelka za okolje in prostor, ki predvideva vzpostavitev novih modrih parkirnih con ter poenotenje cene parkiranja na vseh zakupljenih parkiriščih v mestu.

Spremembe bodo v veljavo stopile 1. marca 2022.

Spremembe, ki jih bo Mestni svet potrjeval na torkovi 21. redni seji se nanašajo na »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«. Tako se parkirišča na Razlagovi ulici spreminjajo iz parkirišč cone II. v parkirišča cone I.. Poleg tega pa se vsa zakupljena parkirišča umesti pod enotno postavko s ceno 50 € na mesec.

Sprememba cene parkiranja Razlagova ulica

Kot v predlogu obrazložijo predlagatelji, je bila Razlagova ulica zaradi slabše zasedenosti umeščena med parkirišča II. cone. Sedaj so se ukinila vsa parkirna mesta na Savinjskem nabrežju (kolesarska steza), zato ZPO Celje d.o.o., kot upravljalec parkirišč, zaznava povečano potrebo po parkiriščih na tem delu mesta. Zaradi navedenega se predlaga, da se Razlagova ulica ponovno umesti v modro cono, kar bo omogočilo večji obrat vozil na parkirno mesto in tako boljšo dostopnost do mestnega jedra. Hkrati bo del modre cone postalo tudi dodatnih okoli 40 parkirnih mest na Vodnikovi ulici pri nekdanji Ekonomski šoli. Vodnikova ulica se sicer že sedaj umešča med območja modre cone parkiranja.

Cena parkiranja na modri coni je za parkiranje do 1 ure 0,90 €, na parkiriščih cone II. pa 1,00 € za parkiranje do 2 uri.

Poenotenje cene parkiranja na vseh zakupljenih parkiriščih

V Celju imamo osem parkirišč, ki so umeščena med zakupljena parkirišča. Cena je bila doslej različna glede na zasedenost in oddaljenost od centra mesta. Kot obrazložijo predlagatelji, so zaradi tega nekateri parkirišče izbirali na podlagi cene, ne po lokaciji in s tem delali daljšo pot in več prometa po mestu. Po podatkih upravljavca parkirišč ZPO Celje, je zanimanje za zakupljena parkirišča veliko, zato se cena na vseh parkiriščih izenačuje na 50 € na mesec, kolikor je bila že sedaj cena na najdražjih zakupljenih parkiriščih. Na ta način se bo doseglo, da bodo uporabniki izbirali parkirišča na podlagi lokacije, kar bo pomenilo krajše vožnje po mestu, obrazložijo. Gre za zakupljena parkirišča na Aškerčevi ulici 15, Ipavčevi ulici (bolnica), Gledališki ulici (sodišče), Gledališki ulici, Okopih, Razlagovi ulici, Zagati in železniški postaji.

V javni sistem parkiranja se umešča tudi parkirna hiša Kocbekova ulica, ki je locirana na Kocbekovi ulici 8. Glede na lokacijo, bo cena parkiranja enaka ceni parkiranja v garažni hiši Glazija.

Cenik parkiranja na območju MOC je dostopen TUKAJ

B.S.