V Celju se poroči več in loči manj ljudi kot sicer v Sloveniji


V Sloveniji se je lani poročilo 6.388 parov, ločilo pa približno tretjino tega, 2.165. V primerjavi z letom prej se je število sklenitev zakonskih zvez zmanjšalo za 6 %, razvez pa je bilo za 1 % več.

Celjska statistika porok in ločitev je, dolgoročno gledano, bolj vzpodbudna od državnega povprečja. Lani se je v Mestni občini Celje poročilo 153 parov, ločilo pa 43. Če v državi delež sklenjenih porok znaša 3,1 na 1.000 prebivalcev in delež ločitev 1 na 1.000 prebivalcev, je v Mestni občini Celje delež porok 3,2 in ločitev 0,9 na 1.000 prebivalcev.

Odločitvam za sklenitev zakonske zveze v prid Celju, v primerjavi z državo, priča tudi dolgoročna statistika.

Število porok v Sloveniji sicer skozi leta pada. Na prelomu tisočletja je v Sloveniji zakonsko zvezo sklepalo več kot 7.000 parov letno, nato pa je število padlo pod to mejo. Zadnja leta se giblje okoli 6.500, kar je približno tisoč porok manj na leto kot pred sedemnajstimi leti.

Čeprav je porok manj, pa je število ločitev v sedanjem času višje, kot v izdihljajih 20. stoletja. Izjema je covidno leto 2020, ko ni samo močno padlo število porok, temveč tudi število ločitev.

Trendi porok in ločitev v Mestni občini Celje pa so bolj spodbudni od državnega povprečja. Število sklenjenih zakonskih zvez ni bistveno manjše kot pred sedemnajstimi leti, je pa v tem obdobju padlo število ločitev.


Večina porok v Sloveniji je civilnih, cerkvenih je zgolj še tretjina. Zunaj zakonske zveze je v Sloveniji sicer rojeno že 57 % otrok.

Ste vedeli?

– Ob sklenitvi zakonske zveze so bili ženini stari povprečno 37,7 leta ali skoraj tri leta več od nevest; povprečna starost teh je bila 34,9 leta. 5.617 (88 %) ženinov in 5.686 (89 %) nevest je v 2023 zakonsko zvezo sklenilo prvič.

– Pri 5.244 parih (82 %) je bila to prva zakonska zveza za oba mladoporočenca. Ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari v povprečju 32,9 leta; prvič poročene neveste pa so bile povprečno dve leti mlajše (30,9 leta).

– Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 79 % oz. 5.053 porokah sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 530 porokah (8 % porok) je bil ženin slovenski državljan, nevesta pa državljanka kake druge države, najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri 508 porokah (8 % porok) pa je nevesta slovenska državljanka, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države, najpogosteje ponovno BiH.

– Pri 297 sklenitvah zakonskih zvez (5 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom.

– Med razvezami je bilo 1.035 (ali 48 %) zvez takih, v katerih ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v preostalih 1.130 (ali 52 %) pa je bilo ob razvezi skupaj 1.840 vzdrževanih mladoletnih otrok. Največ teh otrok, 54 %, je bilo ob razvezi dodeljenih materam; očetom je bilo dodeljenih 3 %, obema staršema pa 42 % otrok.

(vir: SURS)