V gradnji je prvi celjski kolesarski poligon z grbinami


Po telovadišču na prostem se v celjskem Dečkovem naselju obeta tudi prva kolesarska steza z grbinami, ki je mednarodno znana pod imenom pumptrack.

Mestna občina Celje si z namenom še večje aktivacije in druženja mladih v urbanih naseljih prizadeva za postavitev pumptracka, ki je kot urbana športna oprema v svetu prisoten že dalj časa. Do sedaj je MOC na območju Celja preverila že kar nekaj lokacij, kjer bi postavitev poligona bila izvedljiva.

Z Mestno četrtjo Dečkovo naselje se je v naselju Novi trg, ob stanovanjskem naselju Pod kostanji, ponudila primerna lokacija za izgradnjo asfaltiranega poligona v velikosti 290 m² vozne površine.

Začetna dela so ravnokar v teku in če bodo vremenske razmere ugodne, bodo dela zaključena zgodaj spomladi naslednje leto, ko je predvidena še vgradnja travnate ruše.

Upravljalci tovrstne športne dejavnosti so v ostalih slovenskih mestih javne službe, javni zavodi ali športna društva. Takšna praksa se z upraviteljskega stališča predvideva tudi v Celju.

Mestna občina Celje je skupaj z Mestno četrtjo Dečkovo naselje investitor del. Sredstva v predvideni višini 40.000 EUR bodo zagotovljena iz proračuna 2017. Izvajalec del je podjetje Zavod Alliance, ki ima veliko referenc na tem področju.

DCIM100MEDIADJI_0022.JPG
Primer tovrstne proge iz tujine

Veljavni prostorski akt Dečkovo naselje 10 (OPPN DN10) to območje obravnava kot območje parkovne ureditve znotraj naselja. Na območju parkovnih površin odlok dopušča postavitev grajenih igral, parkirišča ter izvedbo poligonov za prostočasne dejavnosti.

Tlačilna steza oz. pumptrack je utrjena zemeljska krožna pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov. Urejen poligon je namenjen kolesarjenju ter je največkrat postavljen v urbanih naseljih.

V svetu gorskega kolesarstva je že dobro uveljavljen, saj ga uporabljalo tekmovalci za priprave na tekmovalno sezono. Za kondicijske in koordinacijske treninge ga uporabljajo tudi športniki iz drugih panog in disciplin. Če je podlaga asfaltirana, je primerna tudi za uporabnike skirojev, rolerjev in rolk. Poligoni so torej namenjeni zelo široki populaciji ne glede na starost in izkušnje. Uporabljali ga bodo lahko tudi otroci za hitrejšo osvojitev vožnje s kolesom in osnov tehnike vožnje v naravi.

*naslovna foto: MČ Dečkovo naselje