V Jenkovi in Ipavčevi ulici v Celju se obnavljajo komunalni vodi


Te dni se v Jenkovi ulici in na delu Ipavčeve ulice obnavljajo komunalni vodi za kanalizacijo, vodovod in plin.

Obnovljenih bo približno 511 metrov kanalizacije, 528 metrov vodovoda in 467 metrov plinovoda, obnovili pa se bodo tudi nekateri hišni priključki. Po zaključku obnove komunalnih vodov, bosta obnovljena tudi javna razsvetljava in vozišče, na katerem bodo označena parkirna mesta in kolesarska steza.

Dela, ki so se pričela b začetku junija, naj bi bila zaključena v petih mesecih, torej do začetka novembra. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 676.000 evrov brez DDV. Lastnica infrastrukture je Mestna občina Celje, upravljavca pa javni podjetji Vodovod – kanalizacija in Energetika Celje.