V Košnici se končuje prva faza dograditve javne kanalizacije

24. 04. 2018 08:14
Del komunalnih odpadnih voda v Košnici pri Celju, kmalu ne bo več odtekal v potok, ampak na čistilno napravo. Izvajalec del podjetje Nivo Eko, d. o. o., ki je podpisalo pogodbo z Mestno občino Celje, bo namreč konec aprila v zaključil izgradnjo zadrževalnega bazena z razbremenilnim objektom, črpališča in tlačnega kanala, ki pod Savinjo vodi na kolektor.
Del javne kanalizacije bo priključen na novo zgrajeni objekt, da se bodo komunalne vode lahko preusmerile na čistilno napravo. Gre za prvo fazo projekta »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju Košnice«, kar pomeni, da bo MOC nadaljevala z dograditvijo javne kanalizacije tudi v prihodnjih letih in da se bodo na čistilno napravo postopoma priključevali še preostali deli naselja.
Dela, s katerimi so začeli lani jeseni in jih zaradi neugodnih zimskih razmer nadaljevali v pomladnih mesecih, bodo stala 160.000 brez DDV.

Kmalu dela v Vrheh

MOC in javno podjetje Vodovod kanalizacija, d. o. o., se pripravljata na še en pomemben projekt, ki bo prebivalcem dela naselja Vrhe zagotovil izgradnjo javne kanalizacije ter varnejšo in zanesljivejšo oskrbo z pitno vodo. Obnovilo bo 550 metrov vodovoda in 20 vodovodnih priključkov, hkrati pa bo zgradilo 900 metrov javne kanalizacije.

Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih hiš se sedaj preko greznic odvajajo v interne kanale ali najbližje odvodnike (v potoke in jarke), po zaključenem projektu pa ne bodo več odtekale v okolje, ampak v čistilno napravo. Na novo kanalizacijo bo priključenih približno 20 stanovanjskih hiš.

Izvajalec del podjetje Brahigradnje, d. o. o., ki je podpisalo pogodbo z MOC in podjetjem Vodovod kanalizacija, bo z gradbenimi deli začelo predvidoma konec aprila oziroma takoj, ko bo pridobljeno dovoljenje za cestno zaporo. Gradnja bo namreč potekala po lokalni cesti, in sicer na trasi od stanovanjske hiše Teharje št. 38 do stanovanjske hiše Vrhe št. 22.

Dela, ki so ocenjena na 230.000 evrov brez DDV, bodo predvidoma končana avgusta letos. Tudi v tem primeru gre samo za prvo fazo izgradnje javne kanalizacije, ki jo bo v prihodnjih letih potrebno dograjevati.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,717 seconds.