V noči na nedeljo premik ure na poletni čas


Premik ure 2024 na poletni čas bo potekal ravno med veliko soboto in veliko nedeljo.

Prvi premik letos bo tako nedeljo, 31.3.2024, ko bomo prešli iz zimskega na poletni čas.  Drugič v letu 2024 pa bo premik oktobra.V noči na nedeljo bomo ob 2. uri zjutraj kazalce pomaknili za eno uro naprej, na 3.00. V nedeljo bomo tako spali eno uro manj, za velikonočno vstajenjsko procesijo bo torej potrebno vstati eno uro bolj zgodaj.

Nazaj na zimski čas bomo uro premaknili v nedeljo, 27. oktobra.