V Savinjski dolini znane prve ocene škode minulih poplav


Narasle in poplavljene vode, ki so v ponedeljek ogrožale številne regije in kraje po Sloveniji, so povečini upadle, na delu so še zmeraj prostovoljni in poklicni gasilci, pripadniki civilne zaščite in vojaki, nastala škoda se ocenjuje. Razmere v Celju in okolici se počasi umirjajo, tudi v Medlogu, kjer sta bregove prestopili najprej Ložnica, nato pa še Savinja.

Poplave, ki so najprej zajele kraje Zgornje Savinjske doline, v Lučah in Solčavi so se z ujmo borili že v ponedeljkovih dopoldanskih urah, so se nadaljevale po občinah dolvodno. Po prvih ocenah je največ škode v občinah Nazarje, kjer je voda zalila kulturni dom, trgovino in še nekatere objekte ter v Rečici ob Savinji. V slednji je voda zalila več kot 400 objektov, uničenih je preko 50 kilometrov cest in pripadajoče infrastrukture, eden izmed desetih plazov je uničil lokalno cesto. Uničenih je tudi ogromno mostov in poti. Po prvih ocenah v občini Rečica ob Savinji višina škode znaša več kot 1,5 milijona evrov.

Po ocenah županov vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline sanacija kritičnih razmer močno presega možnosti občinskih proračunov. Najodgovornejše inštitucije pozivajo, naj zagotovijo najnujnejša sredstva za normalizacijo stanja ob vodotokih. V izjavi za javnost so izpostavili, da so poplave znova razkrile podhranjenost zagotavljanja osnovne varnosti občanov pred poplavami v Zgornji Savinjski dolini s strani države, hkrati pa opozorili na izjemno počasne postopke pridobivanja dovoljenj za posege v varovano vodno zemljišče.

Ogromno škode kot posledica poplav je tudi v Šaleški dolini, predvsem v nekaterih delih občine Šoštanj, kjer je voda popolnoma razdejala in uničila vse, kar je bilo na poti. Samo v tej občini ocenjujejo, da je vodna ujma povzročila za 4 milijone evrov škode.

Po doslej zbranih podatkih, ki še niso dokončni, je na območju celotne regije voda poškodovala oziroma poplavila več kot 1.22o stanovanjskih hiš (kar 394 v občini Rečica ob Savinji, po 200 jih je bilo poplavljenih v Šmartnem ob Paki ter Mozirju), več kot 280 gospodarskih objektov ter 2 šoli. Poškodovanih in v celoti uničenih je kar nekaj mostov. Število poškodovanih cestnih odsekov sega čez 200, po doslej zbranih podatkih je na Celjskem voda sprožila več kot 18o zemeljskih plazov, kar 50 v občini Šoštanj, 40 pa v velenjski občini. Sicer so jo Velenjčani v primerjavi z nekaterimi prej omenjenimi občinami odnesli bolje, a čisto brez težav ni šlo, poškodovana je predvsem cestna infrastruktura, katerih sanacija počasi normalizira življenje v tem kraju.

V Celju je bilo najhuje v Mestnem parku, v Nazorjevi in Kettejevi ulici, od Vrtnarske šole do Špice, kjer sta Ložnica in Savinja poplavili vse stanovanjske hiše. Le nekaj centimetrov pa je manjkalo in bi Savinja prestopila bregove pri Osrednji knjižnici Celje in na Polulah. V primerjavi s poplavami, ki so Celje prizadejale v preteklih letih, pristojni trdijo, da je minula, z izjemo omenjenih ulic, parka in Špice, Celju vseeno malce prizanesla.

V Mestni občini Celje je voda tako poplavila oz. zalila 50 stanovanjskih objektov, 5 upravnih in gospodarskih objektov ter eno šolo ter sprožila en plaz. Od ponedeljka pa vse do danes je bilo ves čas prisotnih okoli 100 gasilcev, 10 pripadnikov civilne zaščite, nekaj policistov, komunalnih delavcev, električarjev in ostalih. Iz skladišča občine je bilo oddanih 885 protipoplavnih vreč in 24 črpalk za črpanje vode.

V Laškem je zahvaljujoč protipoplavnih ukrepov oz. nasipa nastalo manj škode kot bi sicer. Še največ škode je v prostorih Tremani Laško, ki je po prvih ocenah na nivoju škode izpred dveh oz. petih let. Poplavljen je bil Zdraviliški park, kletni prostori s strojnico in garažni prostori v Wellness parku, škodo ocenjujejo na približno 3 milijone evrov.

Več prizadetih območij so minule dni obiskali številni predstavniki politike, zavarovalnice pa pozivajo, naj prizadeti čim prej prijavijo škodo.