V štirih letih projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc izvedli kar 5.430 ur usposabljanja


Ljudska univerza Celje, kot vodilni konzorcijski partner, je v sodelovanju s projektnimi partnerji: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Kozjansko – Območna enota Ljudska univerza Šentjur in AREMA– visoka šola za logistiko in management iz Rogaške Slatine, izvedla zaključno konferenco projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018−2022, ki so jo priredili v prostorih Tehnoparka.

Konference so se udeležili Maja Kobal Merkun, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter skrbnica pogodbe, predstavniki podjetij, organizacij in lokalnih skupnosti, direktorji javnih zavodov, predavatelji in udeleženci izobraževalnih programov.

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018−2022 je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter s strani Evropske unije, Evropskega socialnega sklada. Predstavlja obliko vseživljenjskega učenja. Cilj je predvsem izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc odraslih. Ciljna skupina projekta so bile predvsem nižje izobražene in manj usposobljene osebe starejše od 45 let.

Tekom projekta so bili izvedeni različni izobraževalni programi za posameznike in za podjetja.

98 % udeležencev izobraževalne programe uspešno zaključilo

Ines Stilin, direktorica Ljudske univerze Celje je v svojem nagovoru med drugim povedala, da zaznavajo izrazit upad udeležbe odraslih v različnih oblikah izobraževanja in da nižja udeležba delovno aktivnih v vseživljenjsko učenje zmanjšuje njihove možnosti za prilagajanje spremembam na delovnih mestih, kot tudi njihove zaposlitvene možnosti. “Prav zaradi teh podatkov pa so projekti, kot so Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc, izredno pomembni, saj dajejo depreviligiranim skupinam in vsem ostalim možnost, da se opremijo z znanji za boljše delovanje,” je poudarila Ines Stilin.

Maja Kobal Merkun iz MIZŠ je izpostavila, da bomo v današnjem spreminjajočem okolju, ki od vseh nas zahteva veliko stopnjo fleksibilnosti, postali ranljivi posamezniki vsi, ki se ne bomo vključevali v oblike vseživljenjskega učenja, ravno zaradi tega dejstva je pod okriljem nove perspektive v nastajanju nov projekt, ki bo dostopen vsem udeležencem (ne le ranljivim), željnim pridobivanja novih kompetenc.

Vodja projekta Zdenka Premoša pa je predstavila rezultate štiriletnega razvijanja kompetenc zaposlenih in brezposelnih. Izpostavila je, da so v projektu načrtovali vključitev 1216 udeležencev, in ta cilj tudi dosegli. Med vsemi udeleženci je bilo 638 žensk in 578 moških. Načrtovan kazalnik, ki je meril vključenost oseb nad 45 let pa so presegli, in sicer  je bilo načrtovanih 852 oseb, vključili pa so jih 920 oseb starejših od 45 let. V projektu so bile vključene tudi ranljive ciljne skupine (migranti in invalidi). Premoša je s ponosom tudi povedala, da je kar 98 % udeležencev izobraževalne programe uspešno zaključilo.

13 programov, 97 skupin, 5.430 ur usposabljanja

Programi, ki so jih izvajali v okviru projekta so bili za udeležence brezplačni. Izvedli so 13 različnih izobraževalnih programov, ki so bili organizirani v 97 skupinah. Skupno so izvedli 5.430 ur usposabljanja. Največ izvedenih programov je bilo s področja računalništva in tujih jezikov.

S strokovnim predavanjem Tine Kastelic iz organizacije Kompetenca d.o.o. so prisotni osvetlili tudi znanja in kompetence prihodnosti. Konferenca se je zaključila s pogostitvijo ob neformalnem druženju.

M.D., foto: Ljudska univerza Celje