V Štorah ukinili medicino dela, prometa in športa. Gre to področje v roke zasebnikov?


V Zdravstveni postaji Štore že skoraj dva meseca ne deluje več ambulanta medicine dela, prometa in športa. Razlog naj bi tičal v kadrovski vrzeli, ki je nastala po upokojitvi staroste štorske medicine dela doktorja Marjana Hrušovarja.

Ker se v Štorah z ukinitvijo ne strinjajo, so začeli zbirati podpise. Bojijo se namreč, da to pomeni začetek konca Zdravstvene postaje Štore, ki spada pod okrilje Zdravstvenega doma Celje.

S prvim septembrom je bila v Zdravstveni postaji Štore (podružnica ZD Celje) ukinjena ambulanta za medicino dela, prometa in športa. Razlog naj bi tičal v tem, da se je upokoljil starosta medicine dela v Štorah Marjan Hrušovar, ki je v zadnjem obdobju tudi uvajal novo zdravnico, ki pa je kmalu po Hrušovarjevi upokojitvi, dala odpoved. Dotična zdravnica je delo najprej nadaljevala v matičnem Zdravstvenem domu Celje, od tam je bila preusmirjena v Zdravstveni dom Velenje, iz Velenja pa naj bi potem odšla v zasebni medicinski center, ki se nahaja celjskem dvorcu Lanovž. Tam naj bi opravljala delo s področja medicine dela.

Ker torej v Štorah ni bilo kadra so morali ambulanto ukiniti. To je v Štorah povzročilo nemalo razburjenja. Krajani se namreč z ukinitvijo ne strinjajo, obenem pa se bojijo, da to pomeni začetek konca Zdravstvene postaje Štore. Da bi obvarovali štorsko zdravstvo ter dobili nazaj medicino dela, so začeli zbirati podpise, ki bodo romali tako štorskemu županu, kot tudi direktorici ZD Celje. Pred dnevi so imeli tako zbranih že več kot 700 podpisov.

O problematiki je za Štajerski val spregovoril štorski župan Miran Jurkošek, ki miri občane in zagotavlja, da bodo Štore ponovno dobile ambulanto medicine dela, prometa in športa: „Z upokojitvijo enega zdravnika je medicina dela prešla na polovični delovni čas, ko pa je odpoved delovnega razmerja podala še ena zdravnica, je prišlo do začasne situacije, ko medicina dela v Zdravstveni postaji Štore ne more več delovati. Razpis za delovno mesto zdravnika medicine dela je objavljen že eno leto, vendar brez ustreznega odziva. Zdravstveni dom z lastnimi sredstvi izobražuje zdravnika specializanta, ki bo to dejavnost, po opravljeni specializaciji, opravljal v Zdravstveni postaji Štore.“ Poleg tega je zagotovil, da se ambulante v ZP Štore ne bodo ukinjale temveč nasprotno, odpirali naj bi nove.

Po poročanju Večera pa bi lahko bili v ozadju tudi ekonomski interesi. Medicina dela, prometa in športa je namreč specifika znotraj zdravstvenih ustanov, saj predstavlja povsem tržno dejavnost. To področje pokriva tudi čedalje več zasebnikov, ki naj bi konkurirali z nižjimi cenami, a pogosto tudi s pomankljivo opravljenim delom. Kot je za Večer s primerom ponazoril direktor ZD Velenje, lahko zdravnik v javnem zavodu, ki kvalitetno izpolni naloge, dnevno pregleda 12 do 16 pacientov, zasebnik pa jih v istem času več kot 30. Tako se javnim zdravstvenim domovom tovrstne storitve naj nebi obrestovale več, saj ustvarjajo zgolj izgubo.

Tudi v primeru medicine dela v Štorah naj bi zainteresirani subjekti takoj, ko je v ZP Štore zdravnica, ki so jo usposobili za prevzem dela upokojenega Hrušovarja, dala odpoved, začeli obveščati nekatera podjetja in posameznike v Štorah, ter jih za tovrstne storitve preusmerjati v nov zasebni medicinski center Lanovž v Celju in ne v ZD Celje, kjer medicina dela normalno obratuje naprej.

Bo torej medicina dela, prometa in športa kmalu postala domena zasebnikov?

foto: ZD Celje