Volitve predsednika države: volilna udeležba do 16. ure 34,78-odstotna, v Celju 35,42-odstotna


Danes v Sloveniji potekajo volitve za predsednika Republike Slovenije. Med 7. in 19. uro ima 1.694.445 volilnih upravičencev možnost oddati glas enemu izmed predsedniških kandidatov, ki se ponujajo na tokratnih volitvah.

Volilna udeležba do 16. ure je bila 34,78 %, so sporočili iz Državne volilne komisije. Glas je torej oddalo že 589.261 volivk in volivcev. V volilnem okraju Ljubljana center je bila volilna udeležba do 11. ure najnižja v državi, bila je 23,51 %. Najvišja je bila v volilnem okraju Jesenice, in sicer 30,34 %.

V volilnem okraju Celje 1 je bila udeležba 34,88 %, V volilnem okraju Celje 2 pa 31,10 %. V volilni enoti Celje je bila udeležba do 16. ure 35,42 %. Med volilnimi enotami je bila najvišja volilna udeležba v VE Kranj s 36,70 %, najnižja pa v VE Maribor 32,28 %.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani okrog 20. ure, končna odločitev volivk in volivcev pa okoli 22. ure. Vzporedne volitve tokrat ne bodo izvedene.

Predčasnega glasovanja se je udeležilo skoraj 68.000 volivk in volivcev oz. približno 4 odstotki volilnih upravičencev. To je veliko več kot je predčasno glasujočih leta 2017, ko je predčasno glasoval 28.201 volivec oziroma 1,65 odstotka.

Skupna volilna udeležba v prvem krogu predsedniških volitev leta 2017 je bila 43,57 %, v drugem krogu pa 42,13 %. Volilna udeležba na prejšnjih volitvah za predsednika države je bila najslabša v zgodovini. Najvišja je bila leta 1992, ko je glas oddalo 85,84 % volilnih upravičencev, predsednik pa je postal Milan Kučan.

Izbiramo med sedmimi kandidati

Volivci izbirajo med sedmimi kandidati, ki si na glasovnici sledijo po naslednjem vrstnem redu: Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar.

Volivke in volivci svoj glas oddajo tako, da obkrožijo zaporedno številko izbranega kandidata. Če bo kateri izmed kandidatov prejel preko 50 odstotkov glasov, bo predsednik/ca znan/a že po prvem krogu, Sicer se bosta kandidata z najboljšima izidoma pomerila v drugem krogu, ki bo predvidoma 13. novembra.

Volilni upravičenci lahko glas oddajo na enem od 3183 volišč. Odprtih bo 2999 rednih volišč, 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča (omnia) in 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

B.S.