Vrtci sprejemajo prijave staršev za otroke, ki se bodo 18. maja vrnili v vrtce (prijavnice, obrazci in izjave za celjske vrtce)


Na podlagi sklepa Vlade RS o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje so slovenski vrtci v petek, 8. 5. 2020 prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca z 18. majem 2020.

Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil.

Ob odprtju morajo v vrtcih pri delu upoštevati ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje predšolske vzgoje v času epidemije COVID -19 in priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Navodila NIJZ vsebujejo tudi tri priloge in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov. Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene in otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, priporočila za prihod na in odhod iz vrtca ter druga priporočila.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) pa 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev, vodile pa jih bodo po priporočilih ZRSŠ vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, svetovalne delavke. Število prijavljenih otrok morajo vrtci javljati na MIZŠ. Oblikovane skupine se med sabo ne bodo smele družiti.

Ukrepi NIJZ so za organizacijo dela zelo zahtevni, zato morajo v vrtcu pridobiti podatke o tem, kateri starši bodo v vrtec pripeljali otroke, da bodo lahko za prisotne otroke zagotovili čim bolj varno in spodbudno okolje.

Prijavnice za vključitev otrok v celjske javne vrtce