Z letom 2019 višja turistična taksa v Celju

03. 07. 2018 14:41

Turistična taksa se bo z novim letom v Celju povišala iz dosedanjih 1,265 evra na 2,5 evra. Tako so na zadnji seji Mestnega sveta določili svetniki.

Sredstva pridobljena iz naslova turističnih taks bodo še naprej v celoti nakazana Zavodu Celeia za turistično-promocijsko dejavnost Celja.

Mestni svet Mestne občine Celje je sprejel sklep o povišanju turistične takse v Mestni občini Celje. Turistična taksa, po odloku sprejetem leta 2011, v Celju trenutno znaša 1,265 evra. Od 1. januarja 2019 pa se bo ta povišala na 2,00 evra. K temu je potrebno prišteti še promocijsko takso, ki po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma mora znašati 25 odstotkov turistične takse, kar pri novi tarifi nanese 0,50 evra. Turistična in promocijska taksa bosta torej z novim letom skupaj znašali 2,5 evra na dan.

Turistična taksa v slovenskem glavnem mestu Ljubljani znaša 2,5 evra, kar je najvišji znesek turistične takse po zakonu. Temu se prišteje še 25 odstotkov promocijske takse. V Ljubljani mora torej turist na dan plačati 3,125 evra.

Obravnavan odlok je sicer poleg zvišanja turistične takse predvideval tudi potrditev sklepa, da sredstva pridobljena od turističnih taks po novem nebi v celoti šla Zavodu Celeia Celje, temveč bi polovica teh sredstev šla na poseben konto v občinskem proračunu. Ta bi potem občina porabila za morebitne nove dobre ideje promocije turizma v Celju.

Ta sklep naposled s strani svetnikov ni bil sprejet, saj Zavod Celeia Celje vsa sredstva, ki jih dobi iz naslova turističnih taks nameni za turistično-promocijske dejavnosti, katerih stroški pa so že sedaj za več kot 30 odstotkov višji od sredstev, ki jih zavod prejema iz naslova turističnih taks (lani slabih 52 tisoč evrov). Svetniki so zato odločili, da bodo sredstva pridobljena s turističnimi taksami še naprej v celoti namenjena Zavodu Celeia, ki bo lahko na račun nekoliko višjih prihodkov iz turističnih taks tudi dvignil raven svojih storitev.

Mestna občina Celje sicer Zavodu Celeia vsako leto namenja tudi proračunska sredstva za izvedbo programa in plače zaposlenih (okoli 140 tisoč evrov), a kot rečeno mora zavod turistično-promocijsko dejavnost v celoti financirati s sredstvi od turističnih taks in tržne dejavnosti.

V letu 2017 so sicer prihodki v proračun MOC iz naslova turistične takse znašali 51.757,44 evrov. Zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije ki se nanaša na leto 2017 glede števila prenočitev na območju MOC je 55.558. Število prenočitev turistov se v Celju iz leta v leto povečuje.

rokovo-poletje-2018-klik

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 1,322 seconds.