Začetek rekonstrukcije ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo


Začenja se težko pričakovana rekonstrukcija ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo (od podjetja Frutarom Etol do nadvoza v Šmarjeti).

Podjetje KIT-AK, gradnje d. o. o., iz Rogaške Slatine, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo izbralo za izvajalca, je bilo v delo uvedeno prejšnji teden.

Dela mora zaključiti do 9. junija 2020.

Gre za približno kilometer dolg cestni odsek, na katerem je nujno potrebno zagotoviti večjo prometno varnost. Izvajalec del bo na obeh straneh ceste zgradil pločnik ter kolesarsko stezo, medtem ko bo celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., obnovilo kanalizacijo in vodovod. Na križišču s Tumovo cesto je predvideno novo krožišče, ki bo še dodatno prispevalo k večji prometni varnosti.

Mestna občina Celje bo za rekonstrukcijo ceste iz občinskega proračuna prispevala 30 odstotkov potrebnega denarja. Financirala bo izgradnjo pločnika, kolesarske steze in postavitev javne razsvetljave. Za odkup zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo pločnika, pa je Mestna občina Celje, ki se je ves čas aktivno vključevala v postopke tega državnega projekta, že pred leti prispevala polovico potrebnega denarja. Rekonstrukcija ceste je ocenjena na okoli 2.2 milijona evrov.

M.G., foto: Google maps