Začenja se urejanje novega trga pri Mestni tržnici Celje


Pri Mestni tržnici v starem mestnem jedru bodo v ponedeljek začeli z urejanjem novega trga, ki bo namenjen različnim dogodkom, hkrati pa bo tržnici zagotavljal več tržnega prostora.

Občina ob tem občane prosi, da do ponedeljka iz trga umaknejo vsa vozila. Zaradi gradbenih del parkiranje na tem območju namreč ne bo mogoče.

Gradbena dela na novem trgu naj bi predvidoma trajala do 1. junija letos. Na tem območju bo staro mestno jedro pridobilo lepo urejen, 470 kvadratnih metrov velik atraktiven trg, ki bo s svojo vsebino prispeval k še bolj živahnemu mestnemu utripu.

“Mestna tržnica Celje že več let organizira razne družabne dogodke. Praksa je pokazala, da je največja želja po druženju ravno ob sobotah, takrat pa je tudi najmočnejši trgovalni dan. Nov trg bo omogočal nemoteno obstoječo tržnično dejavnost, hkrati pa bo tržnici omogočal izvedbo različnih dogodkov. Letos namreč načrtujejo več družabnih dogodkov, ki bodo tematsko razdeljeni. Sedmega maja bodo pripravili tržnico piva, vendar dogodek še ne bo mogel biti na novi lokaciji. Bodo pa na novem trgu organizirali tri dnevno prireditev v času Gasilske olimpijade sredi julija. Na novem trgu pri tržnici bodo dogodke lahko pripravljali tudi drugi organizatorji,” razlagajo na Mestni občini Celje.

V sklopu projekta se bo obnovilo vse potrebne komunalne priključke in celovito preuredilo pohodne površine, ki bodo urejene z enovitim, utrjenim tlakom. Sočasno je predvidena izvedba kakovostne urbane opreme in postavitev nove javne razsvetljave. Star, mogočen kostanj pa bo obdajala lepa lesena krožna klop.

Ureditev trga je ocenjena na okoli 350.000 evrov. Ker je celotno območje starega mestnega jedra razglašeno za kulturni spomenik naselbinske dediščine, bo poseg izveden po pogojih in s soglasjem celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.