Začetek povečevanja izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev v SB Celje

17. 04. 2020 16:31

V Splošni bolnišnici Celje bodo prihodnji teden začeli s postopnim povečevanjem izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev, ki jih v času od razglasitve epidemije niso izvajali. Obseg izvajanja storitev namreč v času epidemije določa več dejavnikov, ki jih morajo spoštovati, da na najmanjšo možno mero zmanjšajo možnost prenosa okužbe v »čisti« del bolnišnice. Povečano število vstopov v bolnišnico namreč to tveganje povečuje. Vse aktivnosti, ki so jih pripravili za izvajanje dodatnega programa nenujnih zdravstvenih storitev, so usmerjene v zmanjšanje tveganja za okužbo z novim koronavirusom tako za paciente kot za zdravstveno osebje. Pripravljeni protokoli tako upoštevajo velikost čakalnic, količino osebne varovalne opreme v bolnišnici in čase, ki so potrebni za zračenje in razkuževanje ambulantnih prostorov ter čiščenje in razkuževanje aparatur.

Vse specialistične ambulante bodo paciente, ki bodo v prihodnjih dneh v bolnišnici lahko opravili specialistični pregled, diagnostični pregled ali operativni poseg, klicale po telefonu. Datumi pregledov in posegov, ki so bili pacientom dani pred razglasitvijo epidemije, ne veljajo več! Vsaka specialistična ambulanta je pregledala sezname neopravljenih storitev in pripravila nov čakalni seznam pacientov, ki na obravnavo čakajo z napotnico z oznako »zelo hitro« in »hitro«. Paciente bodo na preglede klicali v skladu z novimi čakalnimi seznami.

Izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev bo potekalo po naslednjem protokolu.

  1. En delovni dan pred obravnavo v bolnišnici, bodo medicinske sestre poklicale za naslednji dan naročene paciente. Z njimi bodo opravile triažni pogovor, v katerem bodo paciente povprašale po znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu ali žrelu, nahod, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, kontakt z obolelim s COVID-19). V primeru, da bo pacient imel katerega izmed naštetih znakov, ga bodo ponovno poklicale čez 14 dni. V tem telefonskem pogovoru bodo paciente povprašale tudi po znakih svojcev v skupnem gospodinjstvu. Če bo kateri izmed njih imel opredeljene znake, bodo klic ponovile čez 7 dni.Ob tem bi radi vse, ki čakajo na nenujno obravnavo v naši bolnišnici opozorili, da morajo medicinskemu osebju navajati resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem. Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko resno ogrozijo ostale paciente in zdravstveno osebje, zato so za takšno dejanje lahko po Zakonu o nalezljivih boleznih kaznovani z globo za prekršek. Vdor okužbe v čisti del bolnišnice namreč lahko resno ogrozi njeno delovanje.Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo na koncu razgovora medicinska sestra pacientu povedala, ob kateri uri bo naslednji dan v specialistični ambulanti lahko opravil pregled.
  1. Vsi pacienti, ki prihajajo na nenujne specialistične in diagnostične zdravstvene preglede, z izjemo pacientov ginekoloških, otroških in očesnih specialističnih ambulant, bodo v bolnišnico vstopali skozi glavni vhod bolnišnice t.j. vhod št. 1. V ta namen bo ponovno odprt med 7. in 15. uro. Na njem bosta dve vstopni točki, ena za paciente internističnih specialističnih ambulant in radiologije, druga za paciente kirurških in ostalih specialističnih ambulant. Vse paciente prosijo, da pred vhod pridejo le 20 minut pred terminom obravnave v ambulanti, saj bodo zaradi omejenega prostora v čakalnicah, lahko v bolnišnico vstopili najprej 15 minut pred napovedanim terminom. Pri vhodu se bodo javili varnostniku, ki jih bo poiskal v čakalnem seznamu tekočega dne, nato pa bodo z medicinsko sestro še pred vstopom v stavbo opravili zadnji triažni pregled, v katerem bodo še enkrat preverjeni odgovori telefonske triaže in znaki akutne okužbe dihal.Pacientke ginekoloških specialističnih ambulant in pacienti neonatalne ambulante bodo vstopali skozi vhod št. 9 (vhod na Ginekološko-porodniški oddelek), pacienti otroških ambulant in oddelka skozi vhod št. 14 (vhod na Otroški oddelek) in pacienti očesnih ambulant skozi vhod št. 12 (stavba z ambulantami Očesnega oddelka pri krožišču na Kersnikovi ulici).Zaradi omejenega prostora v čakalnicah paciente prosijo, da na obravnave v bolnišnico prihajajo sami. V primeru, če nujno potrebujejo spremstvo, naj jih v bolnišnico spremlja le ena oseba. Prav tako naj otroke, ki bodo prihajali na obravnavo v bolnišnico, spremlja le en starš oz. spremljevalec.
  1. Skozi podoben postopek bodo šli tudi pacienti, pri katerih bo opravljen nenujni operativni poseg, le da se bo njihova obravnava začela en teden pred operativnim posegom. V bolnišnico bodo ti pacienti vstopali skozi vhod št. 6, kjer bodo v sprejemni kopalnici opravljeni sprejemi na bolnišnične oddelke.

Ob koncu bi radi še enkrat opozorili na dve stvari, ki sta za tekoče izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev za nas izredno pomembni.

Prva je navajanje vseh potrebnih in resničnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem pacienta. Pacienti, ki bodo ob prvem klicu kazali katerega od znakov, ki kaže na morebitno okužbo z novim koronavirusom, bodo čez štirinajst dni ponovno telefonsko triažirani. Razmišljanje, da se bo ob neizpolnjevanju pogojev pregled ponovno prestavil za nedoločen čas, ni pravo. Zamolčanje ali navajanje neresničnih podatkov pa je lahko nevarno za ostale paciente in zdravstvene delavce.

Drug poudarek pa je ta, da bodo vsi pacienti, ki bodo obravnavo lahko opravili po novih čakalnih seznamih, klicani po telefonu. Datumi obravnav, ki so jih pacienti dobili pred razglasitvijo epidemije ne veljajo več. Paciente prav tako naprošamo, da sami ne kličejo v bolnišnico in iščejo informacije, kdaj bodo lahko opravili svojo obravnavo, saj ti klici v veliki meri obremenjujejo zdravstveno osebje pri ostalih aktivnostih, ki jih mora izvajati. Če odgovora na svoje vprašanje nikakor ne najdejo v zgornjem protokolu za obravnavo nenujnih pacientov pa naj svoje vprašanje napišejo na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si

Sprejem pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, bo še naprej potekal preko triaže, ki se izvaja pod nadstreškom Urgentnega centra Celje. Na tej triaži so pacienti nato razvrščeni v UCC COVID (če obstaja sum, da so pacienti okuženi z novim koronavirusom) ali UCC NOVI (če pacienti ne kažejo nobenih znakov okužbe z novim koronavirusom).

foto: G.K.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
140 queries in 0,945 seconds.