Zaključen prvi sklop sanacij zemljin pri vrtčevskih igriščih


S slavnostnim uradnim odprtjem, se je včeraj odprlo sanirano otroško igrišče pri enoti Luna, s tem pa je končan tudi sklop sanacij celjskih igrišč.

Igriše so namenu predali minister za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka, podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek in ravnateljica Vrtca Anice Černejeve Vanjo Krašovic.

Od leta 2017 sta Mestna občina Celje in Ministrstvo za okolje in prostor sanirala 10 igrišč. Ministrstvo za okolje in prostor se je v sanacije igrišč vključilo leta 2019.

Sanacijo igrišč pri celjskih vrtcih je leta 2017 začela sama Mestna občina Celje, ki je z lastnimi sredstvi sanirali zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji in nato še na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Takrat so z zahtevnim in kompleksnim projektom orali ledino, “izpeljali smo ga strokovno in veseli smo bili, da je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo, da je sanacija nujno potrebna in prevzelo projekt,” spomnijo na MOC.

“Veseli smo, da smo prišli do urejenega in varnega okolja za naše otroke. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da se lahko naši otroci igrajo v varnem okolju, še posebej ministrstvu, ki se je odločilo za tako velik poseg, da bo naše okolje ustrezno za otroke in vse nas, ki smo tukaj,” je ob odprtju saniranega igrišča dejala ravnateljica vrtcev Anice Černejeve Vanja Krašovic.

“Gre za velik in pomemben projekt, ki je korak v pravo in nujno smer. Verjamem, da so tudi zaposleni v vrtcih in starši zadovoljni in veseli dobrega sodelovanja med občino in ministrstvom. Industrijska dediščina Celje nedvomno zaznamuje, celovita sanacija degradiranih območij pa je za lokalno skupnost prevelik zalogaj. Takšnega kompleksnega okoljskega projekta sami ne zmoremo realizirati, niti izvedbeno, niti finančno,” pa je povedala podžupanja MOC Breda Arnšek.

Minister mag. Andrej Vizjak je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost neoiporečnih igrišč za otroke tako v Celju kot mežiški dolini in drugih onesnaženih okoljih. “Govorimo o otrocih in prav je, da se igrajo v neoporečnem okolju. Sanacija okoljskih bremen je naloga države, še posebej tam, kjer ni mogoče s prstom pokazati na povzročitelja onesnaževanja.”

Do danes je ministrstvo saniralo igrišča v sedmih celjskih vrtcih:

 • Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica (Čopova ulica)
 • Vrtec Zarja, enota Mehurček (Cesta v Lokrovec)
 • Vrtec Zarja, enota Žiž žav (Zagajškova ulica)
 • Vrtec Zarja, enota Ringa raja, (Nušičeva ulica)
 • Vrtec Anice Černejeve, enota Luna (Ljubljanska cesta)
 • Vrtec Tončke Čečeve, enota Center (Kocenova ulica)
 • Vrtec Zarja, enota Iskrica (Pucova ulica) in
 • igrišče na Savinjskem nabrežju.

V letošnjem letu bo izvedena še sanacija enote Sonce, Vrtca Anica Černejeve, na Kajuhovi ulici, v letu 2023 pa sanacija zadnjih dveh vrtcev, in sicer enote Vrtca Zarja Čira čara (Škapinova) in enote Vrtca Tončke Čečeve Gaberje (Mariborska cesta). Največji zalogaj bo vrtec Gaberje, ki se nahaja na specifični lokaciji spomeniško zaščitenega območja.

Na občini poudarjajo, da so v zadnjem času z Ministrstvom za okolje in prostor zelo dobro sodelovali. “Sklenili smo dogovor za začetek izvedbe ustreznih strokovnih podlag sanacije oziroma remediacije opuščenega industrijskega območja stara Cinkarna. Naš skupni cilj je sprejetje OPPN tega območja. Izdelana je tudi dokumentacija za začetek sanacije na območju parcele 115/1, k. o. Teharje, kjer so odloženi odpadki neidentificiranega porekla. Le ta naj bi se po naših informacijah pričela že v tem letu,” pravijo na občini.

Za sanacijo igrišč že preko 2 mio evrov

Do sedaj je bilo iz proračuna Republike Slovenije za sanacijo osmih igrišč namenjenih 2.322.833 evrov. Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da bodo celotni stroški sanacije vseh vrtcev v Mestni občini Celje znašali okoli tri milijone evrov, kar bo v celoti zagotovljeno iz proračuna.

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju vrtcev so:

 • znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč vrtcev pod mejne vrednosti, ki so določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
 • zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu;
 • preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Navedeni cilji so in bodo doseženi z naslednjimi ukrepi za izboljšanje kakovosti tal:

 • zamenjava onesnažene zemljine,
 • ureditev novih zelenih površin,
 • rekultivacija otroškega igrišča,
 • varnostni ukrepi pri izvajanju odkopa in
 • izvajanjem monitoringa tal.