Zaključena nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje, ki je veliko prinesla tudi knežjemu mestu


Na železniški postaji v Celju je bila danes slovesnost ob zaključku 230 milijonov evrov vredne nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje. Evropska unija je za projekt namenila 90 milijoni evrov sofinancerskih sredstev.

Na slovesnosti, ki jo je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, je bil med govorniki tudi župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot.

Direkcija RS za infrastrukturo je z nadgradnjo 26,2 km dolgega odseka od Zidanega Mosta do Celja začela leta 2016. Nadgradnja je potekala na treh odsekih železniške proge in sicer od Zidanega Mosta do Rimskih Toplic, od Rimskih Toplic do Laškega in od Laškega do Celja.

V okviru nadgradnje so bile prenovljene tudi železniške postaje Celje, Laško in Rimske Toplice, kjer so bili zgrajeni novi peroni, ki imajo sedaj lažji in varnejši dostop prilagojen gibalno oviranim osebam. Ukinjeni so bili tudi nivojski prehodi na postajah Rimske Toplice in Laško ter trije nivojski prehodi na odseku Rimske Toplice–Laško. Prav tako sta bila zgrajena nova podvoza v Marija Gradcu in v Rimskih Toplicah vključno s cestno ter ostalo pripadajočo infrastrukturo. V okviru nadgradnje je bil zgrajen nov, 123 metrov dolg cestni most čez Savinjo v Marija Gradcu, ki zdaj povezuje glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Poskrbljeno je tudi za zaščito pred hrupom, saj je bilo postavljenih približno 3,5 kilometra novih protihrupnih ograj.

Končna vrednost investicije bo znašala nekaj manj kot 230 milijonov evrov, kar je približno 50 milijonov manj od vrednosti, določene v investicijskem programu. Zagotovljeno je tudi sofinanciranje v vrednosti 90,6 milijona evrov z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Priložnost za začetek razmišljanja o izgradnji kakšnega novega železniškega odseka

Na slovesnosti v Celju je župan Bojan Šrot poudaril, da smo v Celju z narejenim pri najobsežnejši prenovi južne železnice v zgodovini izjemno zadovoljni. “Železniška postaja je ena najbolj eminentnih zgradb in predstavlja pravzaprav vrata v naše mesto. Z obnovljeno postajo, ureditvijo dostopov za invalide, obnovljenimi peroni in novim podvozom na Teharski cesti se je pomembno polepšala tudi podoba tega dela mesta,” je dejal. Železniška postaja v Celju pa je bila sicer nazadnje obnovljena ob 150 letnici južne železnice leta 1996. Župan je ob tem spomnil tudi na prelomni dogodek za knežje mesto, ko je leta 1846 v Celju z Dunaja pripeljal prvi vlak.

Celjski župan je slovesnost ocenil tudi kot priložnost, da začnemo ambiciozno razmišljati o izgradnji kakšnega novega železniškega odseka. “Pri tem imam v mislih povezavo med Polzelo, kjer že poteka savinjska železnica, in Domžalami, gre za približno 40 kilometrov povezave. S tem bi dosegli pomembne premike pri kakovosti potniškega prometa v Sloveniji na povezavi vzhod – zahod. Vemo, da je ta pot dolgotrajna in da lahko samo umeščanje traja tudi 15 do 20 let, zato bi bilo smiselno tovrstne odločitve sprejeti čim prej,« je še sklenil župan in ob tem čestital in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri zahtevnem projektu obnove železniške proge Zidani Most – Celje,” je izpostavil ob koncu.

Več o projektu je na voljo na spletnem portalu Krajšamo razdalje.

foto: MOC in DRSI