Zemlja v vrtcu na Hudinji neoporečna


Analiza biotehniške fakultete v Ljubljani je pokazala, da je nova zemljina v vrtcu na Hudinji neoporečna in povsem varna za zdravje otrok. Očitki, da naj bi bila tudi na novo pripeljana zemljina onesnažena, so se izkazali za neutemeljene.

Otroci se tako že nekaj dni brezkrbno podijo po igrišču hudinjskega vrtca.

Potem, ko je Mestna občina Celje (MOC) pred začetkom letošnjega šolskega leta zamenjala zemljino v vrtcu na Hudinji, so se pojavili očitki, da naj bi bila tudi na novo pripeljana zemlja preveč onesnažena. Nova zemljina naj bi namreč vsebovala 20,6 mg arzena na kilogram zemlje. Zakonska mejna vrednost pa je 20 mg/kg. Opozorilna vrednost je 30 mg/kg.

Na občini so takrat nove očitke odločno zavrnili saj naj preliminarne meritve, ki so jih opravili, nebi pokazale odstopanje vsebnosti arzena. V dokaz so naročili nove analize, po katerih naj bi se stanje vgrajene zemljine ovrednotilo glede na analize, opravljene kot posnetek ničelnega stanja monitoringa kakovosti tal.

Rezultati kontrolnega monitoringa tal, ki ga je opravila ljubljanska biotehniška fakulteta, so tako pred dnevi prispeli na MOC. Nova analiza naj bi potrdila, da je zemljina na otroškem igrišču z vidika potencialno nevarnih snovi varna in ustreza vsem kriterijem, ki jih predpisuje uredba.

Otroci hudinjskega vrtca se tako lahko že nekaj dni brezskrbno igrajo na vrtčevskem igrišču.

Podrobnosti glede zemljine v celjskih vrtcih si preberite spodaj v povezanih novicah.

pralnica-celje-polsi-klik