Znan je prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Iz tega seznama, ki se bo sproti dopolnjeval, lahko uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi, za obdobje najmanj 12 mesecev.

Na seznamu le še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS

Seznam dimnikarskih služb in dimnikarjev je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc, ki so ga MOP sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo. Dimnikarske storitve lahko odslej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji z objavljenega seznama.

Novega izvajalca lahko izberete do 30. junija 2017 

V kolikor boste želeli izbrati novega izvajalca s seznama, imate časa do 30. junija 2017. V nasprotnem primeru se šteje, da ste izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njihova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev (klik!).

Vir: MOP