Znani kandidati za celjske grbe


Grbi MOCKomisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje je predlagala 11 nominirancev za priznanja Mestne občine Celje.

Komisija je na svoji 2. redni seji konec januarja obravnavala prejete predloge za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2015. V predpisanem roku, do 23. januarja 2015, je na komisijo prispelo 22 predlogov za podelitev naziva Častni meščan Celja oziroma podelitev zlatega, srebrnega, bronastega in kristalnega celjskega grba. Komisija je v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje in njegovimi spremembami ter dopolnitvami natančno obravnavala vse prispele pobude in soglasno sklenila, da Mestnemu svetu Mestne občine Celje predlaga v sprejem predloge za podelitev enajstih priznanj. Mestni svetniki bodo predloge obravnavali na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo 24. februarja 2015.

“Nominirani” kandidati za priznanja so: uredništvo Novega tednika za zlati celjski grb, Vladimir Ljubek, Danijel Pavlinec in Tone Primožič za srebrni celjski grb, Don Boskov Center in salezijanci, Matevž Petek in Marjan Turnšek za bronasti celjski grb, Gea Pantner Volfand, Maja Lipuš, Maša Škrinjar in Ajda Seničar pa so nominirane za prejem kristalnega celjskega grba.   

Mestna občina Celje je ob koncu lanskega leta objavila Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2015 zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam, za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta. Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj so lahko podali posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in pooblaščenec župana Mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek je povedal, da je imela Komisija letos precej težko delo, saj je bilo veliko dobrih predlogov. “Velikokrat si v komisiji želimo, da bi lahko podelili več grbov, saj so predlogi, ki prispejo na razpis res dobri. Tudi letos je bilo tako. Verjamem, da smo se dobro odločili, predloge pa potrjuje še Mestni svet. Celje je resnično lahko ponosno na podjetja, društva, posameznike, ki se trudijo, da bi naredili več in bolje, kot je nujno potrebno in s tem prispevali h kvaliteti življenja v našem mestu.”

Vir: MOC