Znani končni podatki, katere srednje šole na Celjskem bodo v šolskem letu 2022/2023 omejile vpis


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo končne podatke o razmejitvah in omejitvah vpisa na programe slovenskih srednjih šol za šolsko leto 2022/2023.

Do 25. aprila 2022, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 prijavilo 20.983 kandidatov (lani 20.061). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 817 kandidatov. Glede na preliminarne podatke vpisanih učencev na srednje šole, ki smo jih na Celje.info podrobno predstavili v začetku aprila, se je razmerje presežnega vpisa oz. končno število srednješolskih programov, ki bodo omejili vpis, po prenosih prijavnic nekoliko zmanjšalo.

To so programi srednjih šol na Celjskem, ki bodo morali za šolsko leto 2022/2023 omejiti vpis:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje v programa:

 • Zdravstvena nega na 140 mest (vpisanih 148 kandidatov) in
 • Bolničar – negovalec na 52 mest (vpisanih 56 kandidatov);

Gimnazija Celje – Center v programe:

 • Predšolska vzgoja na 84 mest (vpisanih 95 kandidatov)
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 28 mest (vpisanih 32 kandidatov)
 • Gimnazija na 112 mest (vpisanih 128 kandidatov)

I. gimnazija v Celju v programa:

 • Klasična gimnazija na 28 mest (vpisanih 31 kandidatov)
 • Gimnazija na 165 mest (vpisanih 174 kandidatov)

Šolski center Celje, Gimnazija Lava, v program:

 • Gimnazija na 112 mest (vpisanih 132 kandidatov)

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije v programe:

 • Medijski tehnik na 56 mest (vpisanih 74 kandidatov)
 • Mehatronik operater na 26 mest (vpisanih 28 kandidatov)
 • Strojni tehnik na 56 mest (vpisanih 66 kandidatov)
 • Tehnik mehatronike na 28 mest (vpisanih 34 kandidatov)

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v programe:

 • Tehnik računalništva na 56 mest (vpisanih 62 kandidatov)
 • Kemijski tehnik na 28 mest (vpisanih 30 kandidatov)
 • Elektrikar na 26 mest (vpisanih 29 kandidatov)
 • Elektrotehnik na 56 mest (vpisanih 66 kandidatov)

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko pa v program:

 • Frizer na 78 mest (vpisanih 98 kandidatov)

Šolski center Velenje,

Elektro in računalniška šola, v programe:

 • Tehnik računalništva na 56 mest (vpisanih 65 kandidatov)
 • Elektrotehnik na 28 mest (vpisanih 30 kandidatov)
 • Tehnik mehatronike na 28 mest (vpisanih 31 kandidatov)

Gimnazija pa v program:

 • Gimnazija – športni oddelek na 22 mest (vpisanih 24 kandidatov)

Številke letošnjega vpisa na srednje šole

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 555 kandidatov (lani 470), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.916 kandidatov (lani 3.703), od tega se jih je 134 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja sta se prijavila 9.002 kandidata (lani 8.614) in v gimnazijske programe 7.510 kandidatov (lani 7.274). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6.046 kandidatov (lani 5.886), za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.464 kandidatov (lani 1.388).

Letos zaključuje osnovno šolo 19.881 devetošolcev (lani 19.191), kar je 690 kandidatov več kot lani.

Prvotno število razpisanih mest (25.198) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2022/2023, ki je bilo objavljeno z razpisom januarja letos, se je malenkost spremenilo, saj smo do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav (do 25. 4. 2022) se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal za 536 mest, in sicer na 24.662 razpisanih mest. Po roku za prenos prijav pa smo v maju na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 671 mest), tako je sedaj na voljo 25.333 razpisanih mest.

Poleg navedenega števila dodatno razpisanih mest smo na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince.

Ker so v Osrednjeslovenski regiji prostorske kapacitete šol že precej napolnjene, interesa za vpis s strani kandidatov pa je v bistvu največ, se je za oblikovanje nadnormativnih oddelkov odločilo kar veliko šol v tej regiji. Na podlagi navedenega (sprejemanje novincev na račun mest, ki so rezervirana v oddelku za ponavljalce, in z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov) so tako za naslednje šolsko leto za 20.983 prijavljenih kandidatov poleg 25.333 razpisanih mest na voljo še dodatna 404 mesta. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 25.737 prostih mest.  

Omejitev vpisa

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 51 šolah (lani 53). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 43 odstotkov) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8.916 kandidatov (lani 8.642). Ob tem pa velja še enkrat poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest.

Vpis je omejen:

 • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih Računalnikar (na 4 šolah), Bolničar – negovalec, Elektrikar in Mehatronik operater (na po dveh šolah) ter Frizer (na eni šoli);
 • v 19 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 17), in sicer v programih Tehnik računalništva (na 8 šolah), Predšolska vzgoja (na 7 šolah), Tehnik mehatronike (na 6 šolah), Strojni tehnik, Ekonomski tehnik in Zdravstvena nega (na po 5 šolah), Medijski tehnik (na 3 šolah), Elektrotehnik, Veterinarski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kozmetični tehnik (na po 2 šolah) ter Grafični tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Tehnik laboratorijske medicine, Kemijski tehnik in Tehnik varovanja (na po 1 šoli);
 • v programih Gimnazija na 20 šolah (lani na 16), v športnih oddelkih Gimnazije na 8 šolah (lani na 7), v Umetniški gimnaziji – likovna smer na 4 šolah (lani na 3), Klasični gimnaziji in Ekonomski gimnaziji na po 2 šolah (lani prav tako), Tehniški gimnaziji na 1 šoli (lani na 4), Umetniški gimnaziji – smer film in gledališče na 1 šoli (lani prav tako), Umetniški gimnaziji – sodobni ples in Umetniški gimnaziji – glasbena smer (vzporedno izobraževanje) na po 1 šoli (lani vpis v ta dva programa ni bil omejen).

Omejitve po šolah

B.S.