Znani “nominiranci” za priznanja Mestne občine Celje za leto 2011


Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje je na seji 1. marca 2011, obravnavala prejete predloge za podelitev priznanj Mestne občine Celje za leto 2011.

V predpisanem roku, t.j. do 21. januarja 2011, je na Komisijo prispelo 20 predlogov za podelitev celjskih grbov. Komisija je v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje natančno obravnavala vse prispele predloge in soglasno sklenila, da Mestnemu svetu Mestne občine Celje predlaga v sprejem predloge za podelitev sedmih priznanj. Mestni svetniki bodo predloge obravnavali na 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo 15. marca 2011.

“Nominirani” kandidati za priznanja so Vasilije Ćetković –  Vasko za zlati celjski grb, dr. Dragica Žvar in Elektrosignal Celje za srebrni celjski grb, Lučka Počkaj, Mojca Majcen, Ludvik Lončar in Društvo za ustvarjalnost Filter za bronasti celjski grb. Predlogov za podelitev naziva častni meščan in za prejemnika kristalnega celjskega grba Komisija letos ni prejela.

Mestni svet Mestne občine Celje je ob koncu lanskega leta objavil javni razpis za podelitev priznanj v letu 2011 zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam, za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta. Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj so lahko podali posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti. Komisija pa je lahko obravnavala le predloge, ki so bili predloženi pravočasno.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in pooblaščenec župana Mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek je poudaril, da ima Komisija vsako leto težko in zelo odgovorno nalogo odločanja. »V našem mestu ustvarja namreč ogromno izjemnih posameznikov, skupin, podjetij, društev, zavodov, združenj in drugih pravnih oseb, ki dajejo Celju s svojim aktivnim delom poseben pečat. Priznanja Mestne občine Celje so sicer simbolna in skromna zahvala za ustvarjalno, plodno in požrtvovalno delo nagrajencem, njihovo delo pa ima za celjsko lokalno skupnost in tudi širše neprecenljivo vrednost. Nagrajenci ustvarjajo močne in vidne sledi in so promotorji knežjega mesta« je ob znanih »nominirancih« za priznanja povedal mag. Marko Zidanšek.

T.P.