Župan MOC Bojan Šrot ob koncu leta ocenjuje, da celjsko gospodarstvo funkcionira dobro


Minuli torek je v prostorih Narodnega doma v Celju potekala novinarska konferenca, kjer so župan Bojan Šrot, njegovi trije pooblaščenci (mag. Marko Zidanšek, Stane Rozman in Janko Požežnik) ter direktorica Občinske uprave MOC Tina Kramer strnili in na kratko povzeli delovanje MOC v letu 2011. Na splošno so se vsi strinjali, da delo poteka v skladu s pričakovanji in ga ocenjujejo kot pozitivno.

“Leto, ki se končuje, je po moji oceni bilo uspešno, glede na to, da se nahajamo v krizi in smo bili v začetku malce bolj skeptični. Na srečo tudi celjsko gospodarstvo funkcionira dobro. Realizirati nam je uspelo kar nekaj večjih projektov, nekaj jih je tik pred zaključkom. Zelo intenzivno se pripravljamo na prihodnje leto, za katerega so napovedi še bolj črnoglede. Zato smo si v okviru Občinske uprave in v mestni politiki zadali cilj,  da bomo zelo konzervativno planirali proračun za prihodnje leto, med prihodke zgolj tisto, kar vemo, da bomo lahko realizirali in temu primerno smo prilagodili tudi izdatke”, je oceno dela za leto 2011 strnil župan MOC Bojan Šrot. 54 milijonov evrov prihodkov naj bi bila najvišja meja prihodkov, lahko pa da bo seveda nižja.

V letu, ki se končuje, so se v celjskem proračunu zelo povečali socialni transferji in izdatki za vrtčevsko dejavnost, je opozoril Šrot. Ob tem je povedal, da občina še vedno ni prejela kulturno-varstvenega soglasja za ureditev starega mestnega jedra, prvo fazo del tega projekta, ki je bila napovedana še v tem letu, pa je Šrot ocenil na tri milijone evrov. V sklopu tega projekta bo potekala tudi vzpostavitev mestnega marketinga.

Je pa Šrot izpostavil nekaj večjih projektov, ki so bili v letošnjem letu zaključeni. Gre predvsem za Bežigrajsko cesto, katera je sedaj v celoti prenovljena, investicija je znašala nekaj več kot 3 milijone evrov. Izpostavil je tudi končana dela v celjski soseski Breg, kjer so obnovili komunalno omrežje, cestišče in javno razsvetljavo, vrednost projekta je bila 800.000 evrov. Na Šmartinskem jezeru je potekal projekt odvajanja odpadnih voda, katerega vrednost je znašala 1,7 milijona evrov, omogočil je priključitev 195 novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. Seveda pa ne moremo mimo nove vodarne na Frankolovem, za katero so odšteli nekaj več kot 2 milijona evrov. Ob vsem tem pa je Šrot omenil tudi gradnjo vrtca Dolgo polje III, ki se je pričela letos, vendar je prišlo do zapletov zaradi stečaja izvajalca del. Naložba v vrtec je vredna 1,7 milijona evrov, izbrali pa so že novega izvajalca, ki je z deli pričel v preteklem mesecu.

Načrti za prihodnje leto so v prvi vrsti usmerjeni k projektu zagotavljanja poplavne varnosti, ki bo predvidoma stekel spomladi 2012, celjska občina ga izvaja skupaj z državo. Nameravajo tudi nadaljevati s prenovo mestnega parka, kamor bodo zasadili nova drevesa, obnovili bodo sprehajalne poti, uredili otroško igrišče, fontano in glasbeni paviljon. Vsled tega na občini razmišljajo, da bi bil vstop v park kontroliran. Prav tako pa je Šrot izpostavil prenovo Muzejskega trga z novo prometno ureditvijo, za kar je potrebno pridobiti kar nekaj soglasij.

Stane Rozman, mag. Marko Zidanšek, Janko Požežnik in Tina Kramer ocenjujejo delo MOC v letu 2011 kot dobro.

Mag. Marko Zidanšek, ki je na MOC odgovoren za področje okolja, prostora ter komunale, je v letu 2011 izpostavil sprejet lokalni energetski koncept, katerega cilj je zmanjšanje rabe energije na vseh področjih, tudi v javnem sektorju. Seveda si že nekaj let aktivno prizadevajo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. “Na okoljskem področju je pomembna vzpostavljena občinska merilna mreža za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, vemo, da se v Celju glede kvalitete zraka in tal dosti pogovarjamo, v tem primeru gre predvsem za bremena preteklosti. To kar se trenutno dogaja, se spremlja z merilnimi postajami, podatki pa so javno objavljeni na spletu” je dejal mag. Zidanšek. Med drugim je dejal, da meritve prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin v prašnih usedlinah v zunanjem zraku po meritvah naj ne bi presegle mejnih vrednosti že vse od leta 2010.

O področju družbenih dejavnosti je spregovoril pooblaščenec župana MOC Stane Rozman: “Že župan je uvodoma dejal, da so nekateri indeksi družbene dejavnosti v porastu, država nalaga določene obveznosti, ki jih občine morajo uresničiti. Poleg tega so stvari, za katere se odločimo sami. In vsaj na enem teh indeksov imamo porast večji, kot smo ga planirali, za kar smo seveda veseli. MOC se je pred nekaj leti odločila, da bo podarila enkratno pomoč novorojencem in letos smo prvič prekoračili številko 500. Večje število otrok pomeni večji pritisk na vrtce, kar se pozna tudi na našem proračunu. Vendar pa v Celju še vedno skrbimo za to, da je nadpovprečno število otrok vključenih v vrtce, torej več kot 81%, kar nas krepko postavlja nad slovensko povprečje.” Torej je šlo krepko čez milijon evrov za vzdrževanje vrtcev in šol, mimogrede je omenil neljubi dogodek iz začetka leta na OŠ Frana Roša v Celju, ki je bil gonilo za dodatne preglede vseh vrtcev in šol v občini Celje. Navdušenje pa je izrazil nad MCC Hostlom, ki se je odprl v letu 2010 in že v prvem letu dobil priznanje kot najbolje delujoč hostel v Sloveniji. V letu 2011 so po besedah Rozmana uspešno realizirali vse razpise, na katere so se prijavili, predvsem gre za področja sociale, kulture in športa, kar posledično pomeni tudi nadpovprečno vključenost občanov v različna društva.

Janko Požežnik, pooblaščenec župana MOC, je naprej predstavil področje zaščite in reševanja, kjer je posebej poudaril, da imajo v Celju vse konkretne sile in sredstva za pomoč in reševanje v vseh oblikah nevarnosti. “Ker veliko delam na tem področju, že dolgo časa, lahko zanesljivo trdim, da ima MOC to področje vzorno urejeno.” O krajevnih skupnostih in mestnih četrtih je dejal, da so vezi med slednjimi in MOC trdne na vseh področjih.  Slednje pripomore k večji preglednosti in storilnosti na področjih, kjer mora občina priskočiti na pomoč.  Na koncu je Požežnik izpostavil, da kljub vse hujši krizi MOC poskrbi, da se stvari, ki so najbolj potrebne obnove, tudi renovirajo, saj občina za najbolj pereča vprašanja nekako najde finance, potrebne za saniranje problemov.

Zadnja je delo v letu 2011 predstavila in ocenila Tina Kramer, direktorica Občinske uprave. “Zaposleni na MOC smo bili vpeti v vse to, kar so predhodniki že omenili. Dejstvo pa je, da smo v letu 2011 izvajali proračun, ki je bil skoraj 10 milijonov evrov nižji od tistega 2010, kar se nekoliko izraža v statistiki za leto 2011.” V primerjavi z lanskim letom pa je Kramerjeva poudarila, da je bil močan porast vlog in ostalih dokumentov, saj so jih obravnavali kar 15.214 vlog, v primerjavi z lanskim letom torej dobrih 2000 več. Referenti so v okviru upravnih in drugih postopkov izdali 10.958 odločb, soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, torej 5000 več kot lani. V letu 2011 so redarji ugotovili 2004 prekoračitev hitrosti, od tega 1157 nižje od 10 km/h, za kar so izdali opozorila 633 kršiteljem, 740 voznikov, ki so prekoračili hitrost za 10 do 20 km/h, je prejelo ukrepe, prav tako so slednje prejeli 103 vozniki, ki so hitrost prekoračili med 20 in 30km/h. 14 voznikov je bilo takšnih, ki so hitrost prekoračili za več kot 30 km/h. Kramerjeva je poudarila, da bodo nadzor v letu 2012 okrepili z dodatnimi stacionarnimi merilniki hitrosti, predvsem v bližini šol in vrtcev. Medobčinsko redarstvo in inšpektorat bodo v prihodnjem letu poleg napačno parkiranih vozil opravljali nadzor nad spoštovanjem parkirnega režima, saj so z novim odlokom opustili lisičenje.

Nazdravljanje letu, ki se izteka in letu, ki prihaja.

Na koncu smo prisotni novinarji in predstavniki MOC s šampanjcem nazdravili in si voščili vse dobro v prihajajočem letu. Župan, pooblaščenci in direktorica Občinske uprave si bili edini, da delo v MOC poteka izvrstno, izpostavili pa so tudi odlično sodelovanje na MOC. Po besedah nekaterih bi lahko MOC bila vzgled našim poslancem, ki kot kaže, kar ne najdejo skupnega jezika, temelja zdravega sodelovanja in občega delovanja.

Vse dobro zaposlenim v MOC v prihajajočem letu želimo tudi ekipa Celje.info.

t/f: Egon Horvat