15 let promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

15 let je od začetka izvajanja projekta s katerim si prizadeva Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ) osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.

Glede na to, da se vsi zavedajo, da je 40 let aktivnega življenja posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji, res dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno odločati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da osnovnošolcem olajšajo odločitev, kam po osnovni šoli.

V letu 2022 so v projektu sodelovali obrtniki, podjetniki in  ZRSZ OS Celje. Za področje Mestne občine Celje so za osnovnošolce in njihove starše izvajali dogodke v obliki predavanj in  okroglih miz, v katerih so sodelovali gosti – obrtniki in podjetniki člani OOZ Celje, ki so predstavili svoje karierne poti in poklice.

Udeležence dogodkov so seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve: “Zaradi velikega povpraševanja po deficitarnih poklicih je treba še več osnovnošolcev navdušiti, da bodo izobraževanje nadaljevali v poklicnih šolah. To je eden izmed   pomembnih ukrepov Strategije za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje. Da se bodo lažje odločili, je promocija deficitarnih poklicev zelo pomembna. Verjamem, da bi se mladi po končani osnovni šoli v večjem število odločali za poklicne šole, če bi jih starši pri tem podpirali in jim predstavili  številne prednosti deficitarnih poklicev.

Glede na to, da gre za vsesplošni slovenski problem, bi pričakovali, da bodo snovalci šolskih programov promocijo poklicev vključili kot obvezen kurikulum. Žal se to še ni zgodilo. Mestna občina Celje je to pomembno nalogo zaupala Obrtno-podjetniški zbornici in na ta način pripomogla, da mladi v deficitarnih poklicih vidijo svojo priložnost, kar seveda vpliva na skladnejši razvoj gospodarstva v lokalni skupnosti.”

Peter Pišek, predsednik OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.: “Zaključujemo 15. leto projekta promocije poklicev, kar kaže na to, da je projekt dobro sprejet in potreben, saj nudi osnovnošolcem in njihovim staršem informacije o dejavnikih odločanja, trgu dela in  štipendiranju. Z vključevanjem podjetnikov in obrtnikov v aktivnosti projekta, pa  zbornica omogoča osnovnošolcem, spoznavanje kariernih poti, poklicev in področja dela, neposredno od realnih ljudi. Zahvaljujem se za podporo Mestni občini Celje in vsem sodelujočim v projektu.”