Bodočim strojnikom največ štipendij


Iz Regijske štipendijske sheme Savinjske regije je znano končno število razpisanih kadrovskih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2011/12. To je 200 štipendij, ki jih ponuja 38 delodajalcev Savinjske regije, od tega je 65 namenjenih dijakom, 135 pa študentom.

Največ štipendij za dijake je s področja gostinstva in turizma ter strojništva. Za študente pa je krepko največ štipendij s področja strojništva, sledi elektrotehnika in računalništvo.

S temi potrebami po štipendiranju v Savinjski regiji se bo Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. prijavila na razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in s katerim nam bo dodeljena kvota za izvajanje štipendij za Štipendijsko shemo Savinjske regije 2011/12. Po odobreni prijavi bo v septembru sledil razpis za dijake in študente, kar bo objavljeno na njihovi uradni internetni strani ter v lokalnih medijih.

Štipendijska shema Savinjske regije omogoča dijakom in študentom štipendiranje v času šolanja, po zaključenem šolanju pa tudi zaposlitev pri delodajalcu, ki jih je štipendiral.

Število štipendij po področjih oz. smereh za dijake in študente:

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE

smer število
gostinstvo-turizem 29
strojništvo 12
elektrotehnika 4
računalništvo 2
steklarstvo 3
gradbeništvo 2
ekonomija 2
kovinarstvo 1
prodajalec 1
avtomehanik 1
zdravstvo 1
gimnazija 7
skupaj 65

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE

smer število
strojništvo 55
elektrotehnika 18
računalništvo 18
ekonomija 12
logistika 2
medicina 1
dentalna medicina 2
tehnologija polimerov 1
fizioterapija 4
fizika 1
gostinstvo in turizem 2
gospodarsko inženirstvo 8
promet 1
kemija 2
farmacija 1
šport 3
predšolska vzgoja 1
arhitektura 1
varstvo okolja 1
kiparstvo 1
skupaj 135

Po besedah RASR so z odzivom delodajalcev zadovoljni, sedaj pa se bodo posvetili seznanjanju dijakov in študentov z razpisanimi štipendijami in tako skušali doseči velik in kvaliteten izbor kadrov za potrebe delodajalcev. Cilj, ki so si ga zadali je, da lanskoletno število podeljenih štipendij podvojijo, to je iz 52 na 104.

Pripravila: Barbara Kač Kadunc, vodja projekta

Uredil in objavil: eH