Brezposelnost na območju Celja narašča

21. 05. 2013 19:30

Glede na to, da se število brezposelnih v Sloveniji, ki je tudi med najhitreje rastočimi v EU, hitro povečuje, smo preverili, kakšno je stanje brezposelnosti na območju Celja.

Pričujoče številke so vse prej kot optimistične, preverili pa smo tudi, kakšen je današnji trend zaposlovanja, kateri poklici so med najbolj iskanimi, katera delo ponuja za naše območje Zavod za zaposlovanje ter kakšne možnosti zaposlovanja imajo danes mladi. Na dan 28. 4. 2013 je bilo na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje na območju Celja razpisanih 155 objav delovnih mest in 121.521 iskalcev zaposlitve na območju celotne Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je sredi aprila pripravil poročilo, kakšno je bilo stanje zaposljivosti v Sloveniji v prvih dveh mesecih. Stopnja registrirane brezposelnosti se v februarju (po dveh zaporednih mesecih naraščanja) ni spremenila, bila je 13,6-odstotna. Spremenila  se je struktura registriranih brezposelnih oseb, in sicer stopnja registriranih brezposelnih moških se je rahlo zvišala (s 13,4 na 13,5 %), stopnja registriranih brezposelnih žensk pa se je nekoliko znižala (s 13,8 na 13,7 %). V enakem obdobju lani je bila stopnja registrirane brezposelnosti 12,4-odstotna, kar pomeni, da se je v zadnjem letu zvišala za 1,2 odstotne točke. Kako je pa na območju Celja? Poglejmo naslednje tabele, kjer smo stanje primerjali s Kozjanskim in Obsoteljem, in sicer smo zbrali podatke samo registrirane brezposelne za občino Celje in iz občin Kozjanskega in Obsotelja (Rog. Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Šentjur) za marec 2013.

Glede na podatke lahko vidimo, da je skupno za občino Celje na Zavodu za zaposlovanje prijavljeno 3.613 oseb, od tega 1882 moških. Na Kozjanskem in Obsotelju (v meritve smo vzeli občino Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogatec, Šentjur) je število brezposelnih nižje (3310). Zanimiva je primerjava, da je v Celju več brezposelnih moških kot žensk, KiO ima razmerje ravno obratno.

Registriranih brezposelnih oseb v Celju je po trajanju brezposelnosti največ v obdobju 3-5 mesecev, 8 let je prijavljeno na Zavod 121 oseb. Na Kozjanskem in Obsotelju je bilo marca 2013 prijavljenih za dobo 8 let skupno 163 oseb. Tudi v Celju (podobno kot na območju KiO) so brezposelni najdlje prijavljeni na Zavodu v obdobju od enega do štirih let, največ na KiO pa jih je v dobi 5-7 let (855 oseb).

Tudi v Celju je opaziti več tistih brezposelnih, ki ne spadajo v kategorijo mladih, torej nad 29 let. V obdobju med 30 in 59 let je sicer tudi največ brezposelnih, čeprav tudi ni zanemariti podatka, da so mladi do 29. leta starosti tudi precej nezaposljivi. Primerjava s KiO je sorazmerna. Največ je takšnih, ki dosegajo IV., V., V., VII.+VIII. stopnjo izobrazbe.

Preverili smo tudi podatke Območne službe Celje (zajema Urad za delo Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Žalec), kjer je skupno prijavljenih 12.686 brezposelnih (od tega 6552 moških in 6134 žensk). Število registriranih brezposelnih oseb po spolu in statističnih regijah v marcu 2013 je v Savinjski regiji 16.853 (od tega 8.580 moških in 8273 žensk), medtem ko ima Osrednjeslovenska regija 28.200 brezposelnih in Podravska 21.066.

Evropska komisija je marca predlagala predpise za uresničevanje pobude za zaposlovanje mladih. V boju proti brezposelnosti mladih je predlagala operativne predpise za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih. Predlog za pobudo je dal Evropski svet na zasedanju 7. in 8. februarja 2013, zanjo pa bo v obdobju 2014-2020 namenjenih 6 milijard evrov. Januarja 2013 je bila stopnja brezposelnosti mladih v EU s 23,6 % več kot dvakrat tolikšna kot pri odraslih. Sedem milijonov in pol mladih Evropejcev v starosti od 15 do 24 let ni zaposlenih, se ne izobražuje in ne usposablja.

Kateri poklici so trenutno najbolj iskani?

Po pregledu ponudb so še vedno aktualna povpraševanja po raznih tehničnih poklicih, in sicer od nižje kvalificiranih (strugarji, varilci …) do visoko kvalificiranih inženirjev. Kljub visoki stopnji prijavljenih zdravnikov za Zavodu zaposlovanje je še vedno povpraševanje po zdravnikih, zobozdravnikih in medicinskih sestrah. Glede na to, da se prebivalstvo stara, bo tudi v prihodnje povpraševanje po negovalcih in tistih poklicih, ki skrbijo za zdravje. Še vedno so na trgu dela iskani tehnični (električarji) in poklici informacijske tehnologije. Povpraševanje po družboslovnih poklicih (učitelj, pravnik, novinar ipd.) upada, ravno tako tudi po tistih poklicih, ki zasedajo delovna mesta v javni upravi, kar je glede na stanje v državi povsem razumljivo.

Marca se je brezposelnost pričela sezonsko zmanjševati, vendar ostaja višja kot pred letom. Ob koncu marca 2013 je bilo na Zavodu prijavljenih 122.630 brezposelnih oseb, 1,2 % manj kot februarja. V letošnjih prvih treh mesecih se je na Zavodu na novo prijavilo 30.896 brezposelnih oseb, kar je 23,1 % več kot lani v tem času. V marcu je bila tudi v Območni službi Zavoda za zaposlovanje Celje brezposelnost večja kot pred letom.

Kako in na kakšne načine uspešno pridobiti službo? So razpisi že res zastareli način pridobivanja službe? Vabimo vas, da spremljate tudi nadaljevanje prispevka, ki bo objavljeno v naslednjih dnevih na našem spletnem portalu www.celje.info, hkrati pa lahko tudi preverite, kakšno je stanje brezposelnostina območju Kozjanskega in Obsotelja na našem sorodnem portalu www.kozjansko.info.

J. C.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
174 queries in 1,417 seconds.